Bedre behandling for barnløshed til kvinder med astma

​Kvinder med astma har vanskeligere ved at blive gravide end raske kvinder. Man ved ikke nøjagtigt, hvorfor det forholder sig på denne måde, men her undersøges et særligt signalprotein, som dannes ved iltmangel i forskellige typer væv.


​​Kvinder med astma har tilsyneladende vanskeligere ved at blive gravide end kvinder uden astma. En tidligere undersøgelse viser eksempelvis, at astmapatienter i fertilitetsbehandling i gennemsnit er 35,6 måneder om at opnå graviditet mod 19,2 måneder hos kvinder uden astma. Desuden har kvinderne med astma en højere risiko for ufrivillig abort, men har det samme antal levendefødte børn.

Imidlertid kender man ikke til den bagvedliggende mekanisme ved dette forhold, ligesom man ikke kender til problemets omfang hos kvinder, der ikke får fertilitetsbehandling. I projektet undersøger man et specifikt signalprotein, vaskulær endotel vækstfaktor (VEGF), som mistænkes for at spille en afgørende rolle for astmapatienternes vanskeligheder med at blive gravide.

En ukendt mekanisme
Et lavt niveau af VEGF i livmoderen har nemlig vist sig at have en negativ indflydelse på modtageligheden i livmoderslimhinden. Samtidig viser et pilotstudie blandt kvinder med astma i fertilitetsbehandling, at de har et lavere niveau af VEGF i livmoderen. Omvendt er et højt niveau af VEGF i luftvejene forbundet med svær astma.

Der eksisterer altså tilsyneladende en ukendt mekanisme eller sammenhæng mellem disse to faktorer, og studiet her vil undersøge og beskrive denne sammenhæng ved at måle VEGF i blod, livmoder og lunger hos både raske, astmapatienter, fertile kvinder og barnløse kvinder. Målet er på sigt at kunne pege på andre behandlinger for barnløshed for kvinder med astma.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr.med. Vibeke Backer
Sted: Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Projekt: Ufrivillig barnløshed & astma: Er årsagen ubalance i den immunologiske biomarkør kaldet VEGF?
Bevilliget beløb: kr. 500.000
Samlet budget: kr. 3.725.000
Kontaktperson: Vibeke Backer, nina.vibeke.backer@regionh.dk, tlf. 3531 3569

Redaktør