Bedre forståelse for og behandling af alkoholisme

​Alkoholmisbrug og alkoholafhængighed er alvorlige lidelser med store personlige, familiemæssige og samfundsmæssige omkostninger. Disse tilstande er underdiagnosticerede og underbehandlede, og der er i udtalt grad brug for et øget fokus på patientgruppen og på en koordineret og forbedret behandlingsindsats.

Man mener, at omkring hver tiende voksne dansker har et overforbrug af alkohol, der medfører forøget risiko for at udvikle alkoholmisbrug og -afhængighed, som er meget alvorlige lidelser med store personlige, familiemæssige og samfundsmæssige omkostninger. Selvom man har kendt til og behandlet alkoholmisbrug og -afhængighed gennem mange år, er tilstandene både underdiagnosticerede og underbehandlede.

Dette projekt sætter derfor fokus på at udvikle nye og mere effektive behandlingsmetoder, ligesom det søger at afdække de underliggende neurobiologiske forhold ved alkoholmisbrug og –afhængighed.

Fokus på ”diabeteshormon”
I projektet vil forskerne stimulere et særligt hormon, GLP-1, som dannes i tarmsystemet og blandt andet er med til at regulere blodsukkeret og appetitten. Derfor kendes GLP-1 også primært fra behandling af diabetespatienter, men forskerne mener, at man også vil kunne mindske alkoholforbruget hos alkoholafhængige ved at stimulere GLP-1 receptorerne. Desuden vil forskerne ved hjælp af MR-skanninger undersøge de neurobiologiske mekanismer i hjernen, der er forbundet med alkoholafhængighed og -misbrug.

Projektet afvikles i samarbejde mellem flere medicinske specialer samt Center for Misbrugsbehandling og Pleje under Københavns Kommune. På den måde håber man tillige at åbne for et fremtidigt tættere samarbejde mellem de kliniske afdelinger og Københavns Kommune på dette område, hvilket både vil gavne den enkelte patient og samfundet som helhed.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Anders Fink-Jensen
Sted: Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Region Hovedstadens Psykiatri
Projekt: Vil GLP-1 receptorstimulation reducere alkoholindtaget hos patienter med alkoholafhængighed?
Bevilliget beløb: kr. 750.000
Samlet budget: kr. 4.622.749
Kontaktperson: Anders Fink-Jensen, anders.fink-jensen@regionh.dk, tlf. 3545 6210

Redaktør