Bliver HIV-smittede oftere syge end andre personer

​Trods effektiv behandling af HIV lever HIV-smittede fortsat kortere end baggrundsbefolkningen. Dette projekt undersøger hvorfor, så lægerne fremover kan sætte ind med målrettet forebyggelse.

Der findes i dag god behandling til HIV-smittede – en behandling, der effektivt forebygger AIDS. HIV-smittede har dog fortsat kortere levetid end baggrundsbefolkningen, og noget tyder på, at det skyldes højere forekomst af såkaldt komorbiditet. Hermed menes, at patienterne har højere forekomst af anden sygdom.

Denne undersøgelse, COCOMO-projektet, fokuserer på en række supplerende diagnoser, hjerte-, lunge og leversygdomme, hos HIV-smittede. I dag ved man kun lidt om, hvorfor HIV-smittede får disse sygdomme; det kan skyldes både livsstil og direkte HIV-relaterede faktorer – og heller ikke, om de reelt får dem oftere end baggrundsbefolkningen.

Bedre forebyggende indsatser
Et øget kendskab til både forekomsten af disse supplerende diagnoser og årsagerne til dem er afgørende, hvis man ønsker at forøge den forventede levetid for HIV-smittede og om muligt bringe den på højde med baggrundsbefolkningen.

Det er forventningen, at COCOMO-projektet vil identificere såvel HIV-uafhængige faktorer, eksempelvis livsstil og genetik, som HIV-afhængige faktorer – for eksempel knyttet til patienternes immunforsvar. Og med denne viden vil lægerne fremover være bedre i stand til at sætte ind med målrettet forebyggelse for netop denne patientgruppe.

Fondsmodtager: Forskningslektor, afdelingslæge Susanne Dam Poulsen
Sted: Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet
Projekt: COCOMO: The Copenhagen Co-Morbidity i HIV Study
Bevilliget beløb: kr. 500.000
Samlet budget: kr. 8.351.547
Kontaktperson: Susanne Dam Poulsen,

Redaktør