Færre genoperationer af kunstige knæ

​Der er store millionbeløb at spare for samfundet – og store fordele for den enkelte patient – hvis man kan nedbringe antallet af genoperationer af kunstige knæ. Et nyt forskningsprojekt sammenligner behandlingspraksis på tværs af landet for at føre videnskabeligt bevis for den bedste metode.
På danske hospitaler udføres der hvert år omkring 8.300 førstegangsoperationer, hvor der indsættes en knæprotese – et såkaldt kunstigt knæ. En tredjedel af disse udføres i Region Hovedstaden med Gentofte Hospitals Ortopædkirurgiske Afdeling i spidsen som landets største enhed for operation med knæproteser.

Der er imidlertid stor forskel på, hvordan de knæopererede patienter klarer sig efter operationen. I Region Midtjylland udskiftes 3,5 procent af de kunstige knæ i løbet af en femårig periode. Samme tal er i Region Hovedstaden mere end dobbelt så højt: 7,4 procent af proteserne udskiftes på fem år. Samtidig benytter man sig i Region Midtjylland i langt højere grad af såkaldte delproteser. Det er ganske paradoksalt, eftersom delproteserne anses for at skulle udskiftes oftere og tidligere end helproteser.

Årsagerne til den forskellige behandlingspraksis ved førstegangsoperation er ukendte, og det vides ikke, om forskelle i hyppigheden af genoperationer er et udtryk for forskelle i kvalitet af førstegangs-operationerne, eller om de er resultatet af forskellig adgang til genbehandling i tilfælde af dårlige resultater.

Millionbesparelse i vente
I dette projekt undersøges forskellene i behandlingspraksis både for førstegangsoperationerne og for de eventuelle genoperationer. Ud over de mange gener for den enkelte patient, som er forbundet med genoperation, er der store summer at spare direkte på sundhedsbudgettet: Opnår Region Hovedstaden samme frekvens for genoperation af knæproteser som Region Midtjylland, giver dette alene en årlig besparelse på 12 millioner kroner.

En mere udbredt anvendelse af delproteser vil desuden betyde, at betydeligt flere knæoperationer kan udføres som sammedagskirurgi. Det vil yderligere medføre betydelige besparelser – og sandsynligvis større patienttilfredshed og højere behandlingskvalitet.

Fondsmodtager: Klinisk lektor, overlæge Anders Odgaard
Sted: Ortopædkirurgisk Afdeling, Gentofte Hospital
Projekt: Forbedring af resultater efter operation med knæprotese
Bevilliget beløb: kr. 3.500.000
Samlet budget: kr. 6.800.000
Kontaktperson: Anders Odgaard, anders.odgaard@regionh.dk, tlf. 3867 3867

Redaktør