På vej mod skræddersyet astma- og allergibehandling

​Astma er ikke bare astma; det er en sygdom, som består af en række undertyper, som skal behandles forskelligt. Ligeså med allergi og eksem. Forskningsprojektet fra Dansk BørneAstma Center øger vores viden om disse sygdomme – og åbner for mere målrettet behandling.
Astma, allergi og eksem er de mest almindelige kroniske børnesygdomme i Danmark, og ca. hvert femte førskolebarn udvikler astmasymptomer. Men meget tyder på, at astma og allergi er helt forskellige sygdomme, der hver især består af flere undertyper, som ligeledes adskiller sig fra hinanden. Imidlertid er de eksisterende behandlingstilbud ikke tilsvarende individualiserede – og virker derfor ikke lige godt på alle patienter.

På Dansk BørneAstma Center følger man løbende en gruppe på 700 børn og deres mødre. Studiet startede i 24. graviditetsuge, og i dette studie vil man følge op på børnene, som nu er blevet seks år, for at vurdere deres eventuelle astma-, allergi- og eksemsymptomer og –diagnoser.

Stort samfundsmæssigt potentiale
Indtil børnenes 3. leveår er de blevet intensivt undersøgt af forskerne med i alt 11 planlagte besøg – ud over eventuelle akutte kontakter med centerets læger omkring hud- og luftvejssymptomer. Dermed har man et unikt datamateriale, der gør forskerne i stand til at inddele sygdommene i undertyper – og bevæge sig i retning af mere præcise behandlinger og forebyggende tiltag.

Under graviditeten modtog mødrene desuden kosttilskud i form af fiskeolie og/eller D-vitamin eller placebo, og projektet giver derfor også svar på disse kosttilskuds eventuelle forebyggende effekt på børnene. På grund af sygdommenes udbredelse, stadige stigning og store samfundsøkonomiske konsekvenser, vil selv små forbedringer i behandlingen få stor samfundsmæssig betydning.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Hans Bisgaard
Sted: Dansk BørneAstma Center, Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood, Gentofte Hospital 
Projekt: ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten
Bevilliget beløb: kr. 825.000
Samlet budget: kr. 13.399.544
Kontaktperson: Hans Bisgaard, hans.bisgaard@regionh.dk, tlf. 3977 7360

Redaktør