DK2020 Klimaplaner for hele Danmark

​Region Hovedstaden deltager som partner i DK2020 projektet for hjælpe alle regionens kommuner med at få en handlings orienteret klimplan som lever op til Prisaftalen og som bidrager til regeringens 70 % målsætning. 

Danske kommuner skriver international klimahistorie

DK2020-kommunerne skal hver især udvikle en ambitiøs lokal klimaplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.
Kommunerne skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

20 kommuner er allerede i gang

De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet allerede i 2019 og er ved at lægge sidste hånd på klimaplaner, der lever op til Parisaftalen: Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.

Nye regionale organiseringer

Undervejs får de nye kommuner i projektet – det vil sige de kommuner, der indtræder i projektet fra efteråret 2020 – sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, så planerne lever op til international best practice inden for klimaplanlægning. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektleder og videnspartner, assistereret af det internationale bynetværk C40.

DK2020 i hovedstadsregionen

Region Hovedstaden og KKR-Hovedstaden har indgået en organisatorisk aftale som gør det muligt for regionens kommuner kan deltage i projektet og få løbende sparring og rådgivning til at udarbejde, vedtage og forankre deres klimaplaner. 


DK2020 Partere

Realdania

For Realdania er projektet med til at understøtte Realdanias overordnede mission om at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, og specifikt understøtte Realdanias filantropiske mål om at fremme bæredygtige byer.

CONCITO

COncito er Danmarks Grønne tænketank og varetager den overordnede projektledelse/sekretariatsbetjening varetages af CONCITO assisteret af C40 kontoret i Danmark

C40 Cities

efefef

Danmarks fem regioner

For Regionerne er projektet med til at understøtte implementeringen af Parisaftalens mål for 2050 i regionen som geografi. Projektet vil desuden understøtte målene i de Regionale Udviklingsstrategier og i de regionale klima- og bæredygtighedsstrategier indenfor reduktion af klimagasser og klimatilpasning.

KL

KL vil understøtte projektets forankring via Kommunekontaktrådene (KKR), hvor alle kommuner i den regionale geografi er repræsenteret, samt understøtte den politiske ledelse af klimainitiativerne i forlængelse af klimahandleplanerne i den enkelte kommune. KL vil videre sikre videndeling på tværs af landet og repræsentere kommunernes interesser på klimaområdet.
Redaktør