FUTURE - Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem

Projektet FUTURE vil teste løsninger, der bidrager til et mere intelligent energi- og ressourcesystem i fremtiden. Region Hovedstaden er med som en af de danske partnere i det dansk-svenske samarbejde, der blandt andet laver byggematerialer af brugt hospitalstøj og tester automatisk styring af varme og køling i hospitaler. 

Projektet FUTURE, med undertitlen "Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem" er blevet til på initiativ fra de tre regioner i Greater Copenhagen - Region Skåne, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Introduktionsvideo til projektet FUTURE:

Varighed 03:05 min.

Projektet vil kvalificere udviklingen af fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem, så det bliver baseret på vedvarende energikilder og genanvendte materialer.

Det sker helt konkret ved at gennemføre 7 cases i Danmark og Sverige inden for 2 overordnede emner, vedvarende energi og ressourceudnyttelse. De 7 cases tester og demonstrerer til sammen forskellige teknologier, værktøjer og forretningsmodeller.Målsætninger for FUTURE

​Projektet skal udvikle og cementere den styrkeposition som Greater Copenhagen har på energi- og ressourceområdet. Projektet vil styrke feltets erhvervsaktører, sikre videndeling og værdiskabelse. Målet er at de visionære casesamarbejder udvikler nye og gennemslagskraftige løsninger, der kan blive til konkrete løsninger i fremtidens energi- og ressourcesystem.  Partnere i FUTURE

Regioner: Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland

Universiteter og kommuner: Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Kalundborg Kommune, Lund Kommune, Region Skåne – region fastigheter

Virksomheder: SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, GeoDrilling, Neogrid, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, E.ON Sverige AB, Sustainable Business Hub Scandinavia AB

Andre: Bofa – Bornholms affaldsbehandling


7 cases for fremtidens energi- og ressourcesystem

De 7 cases i FUTURE giver alle et bud på, hvordan udfordringer i det eksisterende energisystem eller ressourcesystem kan løses på intelligente og spændende måder, f.eks. i case 6, hvor overskudstekstiler bliver omdannet til fremtidens byggematerialer.

I projektet indgår flere forskellige hospitaler som demonstrationscases, hvor nye energi- og omkostningseffektive løsninger indentificeres og afprøves. Fra Region Hovedstaden indgår Bornholm Hospital - i Case 2.

Du kan læse om alle cases i bulletlisten under:  

  • Case 1: Lagring og smart styring af energi i individuelle bygninger. Casen på Lolland vil introducere fleksibilitet i elnettet ved at installere varmelagre og varmepumpe, der vha. intelligent styring kan hjælpe til at gøre elforbruget i bygninger mere fleksibelt. Læs om casen på Gate 21's hjemmeside.

  • Case 2: Integration af vedvarende energi i komplekse bygninger. Casen på Bornholms Hospital vil undersøge, hvordan man kan optimere energiforbruget i en stor, kompleks bygning ved at afdække skjult elforbrug og undersøge bygningers kapacitet for at holde på varmen, hvilket bidrager til energifleksibiltet. Læs mere om casen på Gate 21's hjemmeside.

  • Case 3: Ectogrid: Balancering af laster mellem forskellige system og bygninger. Casen på Malmø Hospital vil demonstrere og teste muligheder for at samtænke opvarmning og køling  for at spare energi og penge - f.eks. igennem installering af forskellige energiløsninger og smart styring. Læs mere om casen på Gate 21's hjemmeside.

  • Case 4: Energioptimering gennem smart-grids i bygninger. Casen undersøger, hvordan energiforbruget på et hospital kan blive mere energieffektivt, bla. igennem smart styring af opvarmning. Det undersøges, hvordan dette kan gøres uden at påvirke indeklimaet på hospitalet og hvordan den smarte styring påvirker effekten af fjernvarmenettet. Læs mere om det på Gate21's hjemmeside.
  • Case 5: Cirkulære løsninger der integrerer energi, ressourcer og affald. Casen vil leverere et fuldskala koncept til optimering af energi, affald og ressourcer til anvendelse på hospitaler. Casen fokuserer på nye måder at bruge fjernvarme på og affaldsindsatser. Det sker ved at opsamle empirisk data og erfaringer fra fem bygninger samt analysere muligheder for skalering af koncept og modeller. Læs mere om casen på Gate21's hjemmeside.
  • Case 6: Resttektiler som en del af fremtidens intelligente byggeri. Casen løse udfordringen om, hvordan kan man bedre kan anvende overskydende tekstiler, som trods sortering ikke har nogen anvendelse, de såkaldte resttekstiler. Det gør den bl.a. ved at teste, hvordan man kan lave byggematerialer af resttekstilerne. Læs mere om casen på Gate21's hjemmeside.

  • Case 7: Intelligent brug af produktdata, der forbedrer og fremmer genbrug i cirkulære samfund. Casen vil teste og demonstrere, hvordan man ved intelligent brug af data i værdikæden og nye forretningsmodeller kan styre produkt- og komponentstrømme, så man øger produkter og komponenters levetid. Dette gøres i tre konkrete cases. Læs mere om casen på Gate21's hjemmeside.
Redaktør