Nyt værktøj skal styrke samarbejde om klimaindsats i kommunerne

​Det bliver nu muligt at følge CO2-udledningen for flere kommuner ad gangen i nyt værktøj. Det skaber grobund for stærke klimasamarbejder på tværs af kommunegrænser.


Nu lanceres et nyt værktøj, der skal styrke klimaindsatsen i regionerne og samarbejdet imellem kommunerne. Værktøjet, der er en ny funktion på Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab, gør det muligt at samle klimadata for flere kommuner ad gangen. Det gør det nemmere for både regioner og kommunesamarbejder at følge den samlede udvikling i CO2-udledningen i et givent område og dermed frigøre ressourcer til arbejdet med at reducere udledningen.

"Region Hovedstaden har en afgørende rolle, når det kommer til klimaindsatsen i hovedstadsområdet. Vi bidrager til at koordinere og følge op på, at omstillingen bevæger sig i den rigtige retning og med det rette tempo. Det er en rolle, vi gerne påtager os, men det kræver, at der er et solidt datagrundlag – og i dag tager vi et skridt fremad med det," siger Kim Rockhill, formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden, der sammen med Viegand Maagøe og Gate 21 har udviklet funktionen i Energi og CO2-regnskabet.

Værktøj giver solidt input til tværkommunalt energisamarbejde

Den nye funktion er finansieret af Region Hovedstaden for at følge udviklingen i drivhusgasudledningen i regionens geografi. Og det er helt nødvendigt. Regionen har i en årrække arbejdet med at understøtte tværkommunal strategisk energiplanlægning, og der er behov for at kunne følge op på fremdriften i indsatsen. Omstillingen af energi- og transportsystemet er en kompleks og omkostningsfuld opgave, som kræver koordinering og tæt samarbejde på tværs af forskellige aktører, og her er monitorering af udviklingen et vigtigt redskab for alle regioner i landet.

Det er ikke kun regioner, der får gavn af det nye værktøj. Funktionen er nemlig bygget fleksibelt op, så man kan definere klynger af kommuner helt frit. Det giver mulighed for at både større og mindre kommunesamarbejder kan få glæde af værktøjet. Et eksempel er projektet Energi på Tværs, hvor 33 kommuner samarbejder om strategisk energiplanlægning.

"Vi har brugt Energi- og CO2-regnskabet til at udvikle basisårsregnskabet, og det nye værktøj gør det nemmere at følge udviklingen fra år til år," siger Anders Hasselager, seniorprojektleder i Gate 21 og sekretariatsleder for Energi på Tværs.

Et andet eksempel i lidt mindre skala er samarbejdet mellem fire kommuner i Trekantområdet, som i en lang periode har arbejdet sammen på flere politikområder. Også her kan værktøjet give stor værdi.

"Vi har et tæt samarbejde om energiplanlægning i Trekantområdet. Det her værktøj kan give os muligheden for sammen nemt at følge op på vores fælles udledning og også se, hvor forskellene er kommunerne imellem. Det kan hjælpe os til at finde de steder, en indsats kan gøre det største forskel." siger Morten Westergaard, klimachef i Middelfart Kommune. 


Redaktør