​Indvielse af CALL Copenhagen den 30. maj 2017. Foto: Region Hovedstaden

CALL Copenhagen

CALL Copenhagen bidrager til udvikling af en klimaberedt region ved at demonstrere, formidle og udvikle helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger til gavn for en klimaberedt region, grøn vækst og beskæftigelse.

Udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger

CALL Copenhagen - Climate Adaptation Living Lab for Greater Copenhagen – skal samle og udstille den viden og erfaring kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder, borgere og vidensinstitutioner har indenfor klimatilpasning.

Målet er at øge investeringer og eksport af klimatilpasningsløsninger, så der skabes flere arbejdspladser og samtidig udvikles levende, grønne og attraktive byer til glæde for borgerne.

CALL Copenhagen skal medvirke til at drive udviklingen af klimatilpasningsløsninger gennem partnerskaber med kommuner, forsyninger, erhvervsvirksomheder, vidensinstitutioner og netværk.

CALL skal også fungere som én indgang til Region Hovedstadens klimatilpasningsløsninger og tage imod delegationer fra ind- og udland.

CALL Copenhagen er etableret som led i implementeringen af Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi og drives i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, HOFOR, BIOFOS, DANVA, Novafos, Københavns Kommune og Dansk Industri.

Region Hovedstaden støtter CALL Copenhagen som et klimatilpasningsprojekt frem til 2021.

Læs mere om CALL Copenhagen på hjemmesiden her

Redaktør