​Livredderhus i vand under stormen Bodil i 2013. Foto: Søren Agerlund

Nordkystens Fremtid

​Nordkystens Fremtid er et fælles klimatilpasningsprojekt mellem Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner. Projektet skal føre til en samlet, robust sikring af Nordsjællands kyst. Region Hovedstaden deltog i projektet som led i udmøntningen af regionens Regionale Vækst og udviklingsstrategi for perioden 2015-2018.

På Sjællands nordkyst er store værdier (ejendomme, anlæg, natur) truet af ødelæggelse fra havet. Efter stormen Bodil i 2013 udgjorde de direkte skader på nordkysten ca. 85 mio. kr.

Der er under regionens deltagelse i projektet bl.a. udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt, som viser, hvordan en teknisk løsning (klimasikring af nordkysten) kan udformes. Derud over er der udarbejdet et juridisk notat, som viser, at det vil være muligt at rejse finansiering gennem til kystbeskyttelsesprojektet gennem en kapitel 1a-sag, hvor kommunen pålægger grundejerne en udgift svarende til værdien af de enkelte grundejeres kystbeskyttelse af projektet.

Det fremgår af projektets slutrapportering, at de regionale vækst og udviklingsmidler har hjulpet projektet til at gennemføre nøgleundersøgelser af en sådan kvalitet, at de tre kommuner har forpligtet sig til at gennemføre det samlede projekt hurtigere  og i langs større grad end det var planlagt.

Læs mere om Nordkystens Fremtid her

Redaktør