​Beredskabsstyrelsen pumper vand væk. Foto: Colourbox 

Robust beredskab ved oversvømmelser

​Region Hovedstaden har deltaget i et udviklingsprojekt, som har bidraget til at skabe robust beredskab ved oversvømmelser. 

​Målrettet og koordineret beredskab

I de senere år har vi oplevet flere oversvømmelser fra både skybrud, stormflod og vandløb. Det vil tage flere år før klimatilpasningsplanerne er omsat fra plan til handling i kommunerne og flere steder er det ikke samfundsøkonomisk muligt at lave tilpasninger til mere vand. 

For at forebygge skader og undgå store omkostninger er det derfor nødvendigt med en målrettet og koordineret beredskabsindsats på tværs af kommuner, forsyninger, beredskaber og øvrige aktører.

Værktøj skal sikre kommuner mod oversvømmelser

Projektet har blandt andet resultereret i en indsatsplan for oversvømmelse, der guider kommunerne til at koordinere beredskabsindsatsen ved oversvømmelser. Indsatsplanen placerer også et ansvar hos borgerne, der skal sikre deres egne hjem.

Læs mere om en ny indsatsplan, som skal sikre kommunerne mod oversvømmelser

Indsatsplanen for oversvømmelser, Rørcenter-anvisning 024, er udarbejdet af Rørcentret, Teknologisk Institut, og finansieret af Region Hovedstaden, Forsikring & Pension og Innovationsnetværket for klimatilpasning, Vand i Byer.Redaktør