​Vi skal være beredte på et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. Foto: Colourbox

Sådan arbejder vi med klimatilpasning

Region Hovedstaden vil sammen med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner gå forrest i at sikre at hovedstadsregionen er klimaberedt i 2025. 

​Den regionale udviklingsstrategi sætter rammen

Klimatilpasning er en indsats i Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi. Fokuserede investeringer indenfor dette område skal bidrage til at nå målet om at hovedstadsregionen er internationalt bredt anerkendt som en klimaberedt region i 2025.

Strategien er fulgt op med en handlingsplan, som skal sikre et bredt regionalt samarbejde om at realisere strategien i de næste år. 

Klimatilpasning på Tværs er ét af projekterne som Region Hovedstaden har besluttet at sætte særlig fokus på i 2020-2023.

Læs her:

Partnerskaber om klimatilpasning

Sammen med kommuner, forsyninger, virksomheder og vidensinstitutioner har Region Hovedstaden igangsat og støttet en række initiativer om forebyggelse, beredskab, politisk dialog samt klimatilpasning som vækstdriver, der bidrager til at nå målet om en klimaberedt region i 2025.

Læs mere om initiativerne her: 


Redaktør