​Stormflod og havvandsstigninger kan beskadige store områder. Foto: Colourbox

Stormflod og havvandsstigninger

​Region Hovedstaden deltager sammen med kommuner og forsyninger i et projekt, der skal styrke beskyttelse mod stormflod og havvandsstigninger. 

​Stormflod truer hovedstadsområdet

Danmark står overfor en aktuel og stigende trussel i form af stormflod og havvandsstigninger. I de senere år har der været eksempler på storme, som har medført store tab og skader.

Formålet med projektet er at skabe overblik over hovedstadsområdets behov for beskyttelse mod stormflod og havvandsstigninger. 

Projektet har blandet andet vist, at stormflod og havvandsstigninger vil forårsage skader for ca. 22 milliarder kroner i hovedstadsområdet, hvis kysten ikke beskyttes samlet på tværs af områdets kystkommuner

Vand kender ikke til kommunegrænser 

I hovedstadsområdet strækker udfordringen fra stormflod sig på tværs af kommunegrænserne. En fælles kystbeskyttelsesindsats er derfor nødvendig.

Projektet har været med til at sikre, at kommunerne og forsyningerne nu har et samlet billede af risikoen ved stormflod, som der kan arbejdes videre med.

Fælles data om stormflod og kystbeskyttelse

Det er første gang, at der er anvendt fælles data til at udarbejde skadesopgørelser og optimale sikringsniveauer for kystkommunerne i hovedstadsområdet. 

Ved at forbedre kystbeskyttelsen kan truslen fra stormflod reduceres fremover. Det er særligt en stormflod fra syd, som udgør en risiko for hovedstadsområdet. 

Udsigt til store tab og skader

Hvis beskyttelsen af hovedstadsområdet ikke øges, vil de samlede skader som følge af stormflod løbe op i ca. 22 milliarder kroner over de næste 100 år. 

Omkring halvdelen af skaderne skyldes tab på hovedstadsområdets tværgående infrastruktur, som metro, lufthavn og motorvejsstrækninger. Særligt tab, der skyldes forsinkelser og manglende fremkommelighed, vil være meget store. 

Projektets leverancer 


Projektet er finansieret af: 

Region Hovedstaden og Regnvandsforum (Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune, Lyngby Taarbæk Forsyning, HOFOR, Frederiksberg Forsyning, Tårnby Forsyning, Ishøj Forsyning, BIOFOS).


Redaktør