​Oversvømmelse efter skybrud i København. Foto: Colourbox

Vand på Tværs

​Når skybrud og oversvømmelser rammer os, er der behov for en koordineret indsats. For at understøtte den proces har Region Hovedstaden støttet initiativet "Vand på Tværs".

​Vand kender ikke til administrative grænser

Vand på Tværs er et af de initiativer, som skal være med til at sikre at Region Hovedstaden er klimaberedt i 2025. 

De enkelte kommuner har selvstændige klimatilpasningsplaner. Tilsvarende har vandselskaberne egne investeringsplaner. Men planer er ikke altid koordineret – slet ikke på tværs af administrative grænser. Desuden skal borgere og virksomheder involveres i at finde gode og holdbare løsninger.

Der er brug for en stærkere koordinering parterne imellem, en helhedsorienteret indsats og at få samlet politikerne, ledende embedsmænd og fagfolk for at fokusere på vandets kredsløb på tværs af kommunerne og forsyningsselskaberne og ikke mindst på tværs af traditionelle faggrænser. En samlet tilgang til klimatilpasning er nødvendig for at skabe en sammenhængende helhedsorienteret vandplanlægning.

Projektets mål

Vand på Tværs skal udvikle og afprøve metoder til prioritering, opmærksomhedsskabelse og dialog omkring problemstillinger og løsninger på klimatilpasningsområdet. 

Initiativet består af 5 delelementer, der har hvert deres fokus.

De 5 områder er:

  • Værktøj til vurdering af økonomi
  • Klimatilpasning i vandoplandet
  • Kommunikationsmateriale om udfordringer og potentialer ved en fælles indsats
  • Lokal politisk dialog proces
  • Samlende konferencer

Kortfilm om kommunale udfordringer

I forbindelse med initiativet, er kommunerne i Region Hovedstaden blevet hørt om de politiske udfordringer ved klimatilpasning. 

På baggrund af dette, har Teknologirådet produceret en kortfilm, som bidrager til et samlet billede af forskellige politiske og administrative problemstillinger. I filmen tages der blandt andet fat på, hvem der skal betale for klimatilpasning, samarbejde mellem forskellige parter, og at vand ikke kender til administrative grænser.Redaktør