Analyser om cirkulære indkøb

​I 2017 fik den grønne tænketank CONCITO til opgave at analysere, hvordan Region Hovedstaden kan medvirke til at fremme cirkulære offentlige indkøb. Resultatet af dette arbejde er tre rapporter, som kan bidrage til at danne afsæt for et eventuelt videre arbejde med at fremme cirkulære offentlige indkøb.

​Parathedsanalyse

Den første rapport er en analyse af interesse, parathed og erfaringer med cirkulære indkøb hos kommunerne i hovedstadsregionen såvel som erhvervslivet. Rapporten tegner et billede af en vis interesse blandt en del af kommunerne, særligt de som i forvejen er ambitiøse inden for grønne indkøb. Men også usikkerhed over for, hvordan de cirkulære indkøb bedst gribes an. Erhvervslivet såvel som eksperter efterspørger politisk lederskab, når det handler om offentlig efterspørgsel efter cirkulære løsninger. Rapporten rundes af med anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes videre med at fremme offentlige cirkulære indkøb.

Analyse af interesse, parathed og erfaringer.pdf

Potentiale og gevinster på to bundlinjer

Den anden rapport analyserer potentiale og gevinster ved at købe mere grønt/cirkulært ind. Fokus er på to bundlinjer; henholdsvis klima/miljø og økonomi. Potentiale og gevinster beskrives med afsæt i dels tilgængelig viden i og uden for Danmark dels konkrete data fra Odense kommune. Der gives i analysen bud på prioriterede produktområder/sektorer med udgangspunkt i beregninger af potentielle økonomiske og grønne gevinster.

 Cirkulære indkøb - potentiale og gevinster på to bundlinjer.pdf

Beslutningsstøtteværktøj

Den sidste rapport er et konceptoplæg til et trindelt beslutningsstøtteværktøj rettet mod kommuner eller andre offentlige organisationer, der vil fremme cirkulære indkøb. Værktøjet skal gøre det lettere for de offentlige beslutningstagere at forstå deres valgmuligheder inden for cirkulære indkøb og potentielle gevinster samt udviklingsbehov på forskellige ambitionsniveauer for cirkulære indkøb. Det skal kunne bruges til at diskutere og afklare ståsted og ambitionsniveau samt den mulige fremtidige "rejse" for organisationens indkøb hen imod cirkulær økonomi.

 TRIPLE L: Et beslutningsværktøj i tre trin.pdf


Redaktør