Projektet skal bidrage til at forbruget af energi og ressourcer i fremtiden optimeres på tværs i Greater Copenhagen. Foto: Colourbox

Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem

Der er behov for et mere intelligent energi- og ressourcesystem. Ved at tænke produktion af vedvarende energi sammen med øget genanvendelse af ressourcer, forventes andelen af vedvarende energi at kunne øges. 

Koordineret indsats i Greater Copenhagen​

Omstillingen fra et stabilt fossilt energisystem til et fluktuerende system baseret på vedvarende energi som sol og vind kræver nye former for fleksibilitet. En indsats for mere cirkulært forbrug (øget genanvendelse) er tæt knyttet til omstilling af energisystemet til vedvarende energi. Øget genanvendelse vil mindske behovet for energi betragteligt. Der er behov for at tænke energi- og ressourcesystemerne sammen med henblik på at opnå synergi. Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem er svaret på denne udfordring

Projektet "Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem" er blevet til på initiativ fra de tre regioner i Greater Copenhagen - Region Skåne, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Der er en fælles erkendelse af, at der er behov for en koordineret indsats landene imellem, for at udbygge energisystemet til at kunne integrere vedvarende energi, samtidig med at der gøres en indsats for at sikre en bedre udnyttelse af regionernes fysiske ressourcer (biomasse, restprodukter fra industrien etc.).

Det har vist sig at være en meget kompleks opgave at omstille til vedvarende energi og at øge ressourceeffektiviteten tilstrækkeligt, idet omstillingen foregår fragmenteret og uden en grænseoverskridende styring af indsatserne. Der er behov for interregionalt og -nationalt samarbejde om en fælles udvikling. Projektet identificerer og afprøver løsninger og styringsformer, der fremmer et intelligent energi- og ressourcesystem.

Projektets leverancer

I 2017 arbejder de tre regioner på et forprojekt, der skal identificere leverancerne i et større hovedprojekt med start i foråret 2018.

Konkret vil projektet bidrage til at afklare perspektiverne i forhold til fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem ved at identificere udfordringer og muligheder, samt identificere temaer for demonstration. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2020.

Leverancerne i forprojektet vil være:

  • Et samlet overblik over eksisterende fysisk infrastruktur og platforme for formidling af ressourcer, f.eks. industrielle restprodukter samt forslag til mere optimale løsninger. 
  • Udvikling af fremtidige styringsmodeller for effektiv udnyttelse af energi og ressourcer i Greater Copenhagen.
  • Etablering af samarbejder om løsninger og styringsformer, der nedbryder siloer samt fremmer andelen af vedvarende energi og bedre udnyttelse af regionernes fysiske ressourcer.
  • Udvikling og afprøvning af markedsmodeller og cases, der fremmer et fremtidigt intelligent energi- og ressourcesystem. 
Læs mere: 
Redaktør