Kom med i EU-ansøgning om cirkulær omstilling

Her er en mulighed for at deltage i et partnerskab, som sammen søger om EU-støtte til at implementere den kommende nationale affaldsplan og accelerere omstillingen til cirkulær økonomi.

Region Midtjylland og Region Hovedstaden ønsker sammen at etablere et stærkt dansk partnerskab, der i fællesskab skal søge EU's LIFE IP-program om midler til et flerårigt projekt (6-10 år) med et forventet samlet budget på i omegnen af 125 mio. kr., med en EU-finansiering på 75 mio. kr. Partnerskabet forventes at bestå af regioner og kommuner (herunder kommunale affaldsselskaber), som kan suppleres af en række interessenter.

Projektets idégrundlag er at integrere cirkulær økonomi i affaldsområdet. Især vil der være et stærkt fokus på afsætning og marked, og på at sikre at alle aktører i en given værdikæde får værdi ud af at forebygge og genbruge/genanvende affald og produkter. Projektet skal bidrage til, at den kommende nationale affaldsplan kan implementeres. Det gøres ved at udvikle og gennemføre innovations- og demonstrationsprojekter i partnerskabet.

Læs mere om ansøgningens baggrund, formål, rammer  osv. her .

Hvad får I ud af at deltage – og hvad forpligter I jer til?

Ideen er, at kommuner og affaldsselskaber via deltagelse i projektet kan få adgang til ekstra ressourcer til at implementere den nationale affaldsplan og de kommunale affaldsplaner på en måde, der bidrager mest muligt til den cirkulære omstilling.

Hvis I ønsker at være med i ansøgningen om EU-midler, forpligter I jer til at bidrage til ansøgningen ved at udvikle det/de projekter I ønsker at deltage i og få dem klart defineret i samarbejde med projektets øvrige aktører.

Hvad angår jeres deltagelse i selve LIFE IP projektet, fanger bordet først, når vi nærmer os den endelige deadline i marts 2021 – så I behøver ikke have jeres mandat og medfinansiering osv. fuldstændig clearet på nuværende tidspunkt. Men I skal holde jer til allerede nu, hvis I ønsker en rolle i projektet.

Processen

LIFE IP-ansøgningen foregår i to dele. Første del er en Concept Note (deadline 6. oktober 2020) og siden den fulde ansøgning (forventet deadline 25. marts 2021).
 
Lige nu foregår der i både Region Midtjylland og Region Hovedstaden en proces med at definere indsatsområder og mulige projekter i dialog med kommuner og affaldsselskaber i de to regioner. Senere vil der – med afsæt i dialogen med kommuner og affaldsselskaber – blive inviteret yderligere interessenter ind i ansøgningen. Vi håber på et bredt værdikædesamarbejde i flere af projekterne.

Vil I deltage i ansøgningen?

Hvis du sidder i en kommune eller et affaldsselskab, som gerne vil involveres i ansøgningen, så kontakt os:

Ditte Vesterager Christensen

ditte.vesterager.christensen@regionh.dk

eller 

Rasmus Nielsen 

rasmus.nielsen.17@regionh.dk


Redaktør