​​​​​​​​​

Cykelskure og bycykler skal få flere ud af bilerne

​Når regionens borgere vælger cyklen til, mindsker de klimaaftrykket fra transport og styrker deres sundhed. Derfor arbejder Region Hovedstaden på at sikre gode forhold, så flere får lyst til at cykle eller tage toget.

​På et lyst kontor på Regionsgården i Hillerød arbejdes der på højtryk for at sænke klimaaftrykket på transport til og fra regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre. Ser man ud ad vinduet, kan man se de cykler, som Regionsgården stiller til rådighed, så medarbejderne nemt kan cykle den fire kilometer lange tur til Hillerød Station. 

Dagligt pendler over 44.000 medarbejdere og mange tusinde patienter mellem hjem, arbejdsplads og hospital, og den store mængde rejser giver et stort potentiale for CO2-besparelser i Region Hovedstaden. 

Helen Lundgaard er chefkonsulent i Center for Regional Udvikling. Hun er en af de medarbejdere, der arbejder med at finde løsninger på, hvordan man kan gøre patient- og medarbejdertransport mindre klimabelastende. 

”Vi arbejder på at gøre det lettere og mere bekvemt at vælge bæredygtige transportformer. Vi kan og vil ikke bestemme, hvordan patienter og medarbejdere kommer til hospitalet. Men vi kan gøre det attraktivt for dem at transportere sig på en bestemt måde ved at lave gode forhold for klimavenlig transport,” siger hun, og tilføjer, ”at der er et stykke vej til målet endnu.”

Ud over miljøgevinsten er der også en sundhedsmæssig gevinst ved at lade bilen stå og tilvælge cyklen. Tal fra Region Hovedstaden viser, at flere borgere på cykel fører til færre sygedage. For den enkelte medarbejder kan cykling til og fra arbejde, ifølge Lægeforeningen, være med til at forebygge blandt andet hjertekarsygdomme og type 2-diabetes.


Chefkonsulent Helen Lundgaard.​​

Bedre for​​hold for cykler

Forholdene for cykler er et af de områder, der skal styrkes for at få flest muligt af Region Hovedstadens medarbejdere til at lade bilen stå. 

Regionen fik for et par år siden lavet en større kortlægning af cykelforhold på alle hospitalsmatrikler af Cyklistforbundet. Her blev der set på, hvor cykelvenlige arbejdspladserne er, hvorvidt der er gode muligheder for cykelparkering og gode bade- og garderobeforhold til efter cykelturen. 

Særligt Herlev og Gentofte Hospital udmærker sig og har opnået den højeste guldcertificering hos Cyklistforbundet. På regionens andre hospitaler ser det også rimelig godt ud for cyklisterne, men det betyder dog ikke, at man er nået i mål, understreger Helen Lundgaard. Hun ser et potentiale i flere aflåste, overdækkede cykelskure, der kan beskytte medarbejdernes cykler mod tyveri og vejr. 

”Det kan give flere lyst til at cykle til arbejde på deres dyrebare el- eller landevejscykel, når de er sikre på, den også er der, når de skal hjem. Et hospital som Rigshospitalet har mange tusinde medarbejdere, og hvis endnu flere af dem kan cykle på arbejde, kan vi rykke ved udledningen af CO2, samtidig med at vi frigiver p-pladser til patienter og pårørende,” siger Helen Lundgaard. 

Cykelskure er imidlertid ikke noget, man bare lige sætter op. Der skal både findes økonomi og plads tæt på de rigtige indgange, så cykelskurene er hurtige at komme til og fra. Det er nogle af de udfordringer, som Region Hovedstaden skal løse på hospitalerne, der i forvejen er stærkt udfordrede på plads grundet de mange hensyn til blandt andet patienttransport.

Den sidste mil er v​​igtig

Jesper Lauritsen er projektleder i driftssupport i Center for Ejendomme og har til daglig ansvaret for at sikre gode parkeringsforhold og adgang til ladestandere på hovedstadens hospitaler. 

Sammen med sine kolleger har Jesper arbejdet med at sætte bycykel-stationer op på flere hospitaler for at løse udfordringen med den såkaldte ”last mile”, et udtryk der inden for transport dækker over den sidste del af rejsen til arbejdspladsen – ofte fra en togstation. Bycyklerne er eldrevne og hentes i en af de mere end 140 bycykel-stationer fordelt over hele Københavns-området. I alt 1.400 bycykler er en del af netværket og kan lejes på minutbasis med en app.

”Vi har sat bycykel-stationer op i Gentofte, Hvidovre, Frederiksberg, Amager og på Rigshospitalet,” siger Jesper Lauritsen. ”Bycyklerne gør det nemmere for patienter, pårørende og medarbejdere at rejse til og fra hospitalerne. Nu kan du for eksempel tage toget til Gentofte Station og låne en bycykel til Gentofte Hospital, en tur, der tager 25 minutter til fods, kan klares på seks minutter på cykel.”

Redaktør