Sådan arbejder vi med fossilfri drifts- og medarbejdertransport

​Vi arbejder for at gøre transporten på og omkring vores hospitaler så grøn som muligt. Både i driften, hvor vi ønsker en så grøn flåde som muligt, men også i privattransporten, hvor vi opfordrer vores medarbejdere til grønnere transport.

Et udsnit af regionens grønne flåde til blodprøvetransporter.

Der foregår rigtig meget transport med hospitalerne som omdrejningspunkt. Organiseret kørsel af syge patienter til og fra hospitalerne er en stor post, med både den siddende og liggende patientbefordring og ambulancekørsel. Dertil kommer personalebefordring i arbejdstiden både i bil, tog og fly. Der transporteres også store mængder af varer, materialer, blodprøver med mere mellem centrallageret og hospitalerne. 

Vi med incitamenter og tiltag, der gør transporten til og fra hospitalerne så grøn som muligt. Det gælder både for medarbejdernes transport til og fra arbejde samt patienter og pårørendes transport til og fra hospitalerne. 

Behov for ”nye veje”

Transportsektoren er en af Danmarks største CO2-udledere, og det går meget langsomt med at få udledningen ned. Ifølge Miljøministeriet var luftforurening i perioden 2016 til 2018 gennemsnitligt skyld i ca. 4.200 for tidlige dødsfald om året – heraf cirka 90% på grund af partikler. Til sammenligning mister ca. 180 personer livet i trafikken i gennemsnit per år ifølge Vejdirektoratet. Forurening er altså et langt større problem end trafiksikkerheden. Derudover skønnes det, ifølge Dansk Industri, at de samlede omkostninger, som følge af forsinkelser på veje i hele landet, beløber sig til mellem 25 og 27 milliarder kroner.


Mål for fossilfri drifts- og medarbejdertransport

Der er stor transportaktivitet hver dag i Region Hovedstaden. Mange hospitaler skal drives, og 44.000 ansatte skal til og fra arbejde. Verdensmålene er med til at sætte retning for bæredygtig udvikling i regionen, og særligt Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, bidrager til målsætningerne om en bæredyg-tig og grøn transport. 

Målene er at:

  1. reducere CO2-udledningen fra driftstransport med 12% i 2025 sammenlignet med niveauet i 2015.

  2. i 2050 skal alle transportaktiviteter være fossilfri – det vil sige transport af medarbejdere, patienter, varer og tjenesteydelser.

  3. regionens flåde bliver fuldt omstillet til bæredygtige køretøjer inden 2030.

  4. fremme sundhed og miljø gennem grøn og aktiv transport blandt medarbejdere og bidrage til regional udvikling.Sådan kommer vi i mål

Omdrejningspunktet for vores omstilling på transportområdet er Trans-portplan 2025, hvor vi arbejder med konkrete tiltag for at reducere CO2 udledninger fra drifts- og medarbejdertransporten. Nogle af vores seneste indsatser er:

  1. indføring af interne klimabidrag i forbindelse med tjenesterejser med fly.

  2. opfordring til brug af virtuelle frem for fysiske møder, konferencer, seminarer, med mere, hvor muligt.

  3. udbredelse af rammeaftaler for grøn omstilling af regionens køreflåde.

  4. understøtte accelerationen af den grønne omstilling for patientbefordringen.

Grøn transport på regionens hospitaler

De cirka 44.000 ansatte i Region Hovedstaden bidrager til både problemet og løsningen. Hvis halvdelen af regionens ansatte gik, tog cyklen eller offentlig transport til og fra arbejde, i stedet for at tage bilen, så ville trængslen forsvinde mærkbart på vejene.

Den gode nyhed er, at der findes konkrete løsninger på udfordringerne her og nu. I Region Hovedstaden ønsker vi at være et godt eksempel på, at det lader sig gøre i praksis.

Her er nogle eksempler:

Grøn flåde 


Siden 2014 har hospitalerne, hvor det har været muligt, kun købt miljøvenlige biler. Dette betyder, at over 50% af regionens egen flåde nu består af bæredygtige køretøjer, såsom eldrevne puljebiler, ladcykler til blodprøvekørsel og biogas-lastbiler til varetransport. Ambulancer er dog undtaget indtil videre af tekniske årsager. 

Desuden har alle hospitaler ladestandere, som både medarbejdere og besøgende kan bruge. Det regionale elbilsekretariat Copenhagen Electric bistår blandt andet med bilflådeanalyser og vejledning om elbiler og ladestandere og er hoveddrivkraften bag en uvildig hjemmeside om elbiler, elbilviden.dk. 

Læs mere på hjemmesiden elbilviden.dk.

Cykeltiltag


Vi arbejder også på at forbedrede cykelforholdene, så det bliver lettere for vores medarbejdere at tage cyklen til og fra arbejde. I 2018 blev 13 af regionens største arbejdssteder certificeret af Cyklistforbundet efter deres cykelvenlighed, som kan certificeres med bronze-, sølv- eller guldmærket. Derudover opsættes der løbende nye cykelparkeringsmuligheder for at gøre cyklen til et attraktivt transportmiddel til pendling.  

Du kan læse mere om, hvad vi gør, for at mindske CO2-udledningen fra transport i forbindelse med den daglige drift af regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre i temaplanen:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneTransportplan 2025 - På vej mod en fossilfri koncernRedaktør