​​​​

Certificering og uddannelse af rådgivere, som skal arbejde med JAR

​Alle fem regioner er gået sammen om en fælles certificering af JAR-brugere.​​

Region Hovedstaden er gået sammen med øvrige regioner om en fælles certificering af JAR-brugere. Det betyder, at du som rådgiver fremover skal have et gyldigt JAR-cerfikat for at indtaste i JAR i de fem regioner.

Hvem skal have JAR-certifikat?

Hvis du på nuværende tidspunkt har skriveadgang til JAR i en konkret region, kan du fortsat indtaste i den region, men ikke i de øvrige regioner. Regionen, hvor du har skriveadgang, kan kræve at du tager JAR-certifikat til nye opgaver. 

Har du som rådgiver modtaget et JAR-kursusbevis hos os i Region Hovedstaden, behøver ikke deltage i det nye kursus.

JAR-opgaven

Efter JAR-kurset skal du løse en JAR-certificeringsopgave, som bliver bedømt. Hvis opgaven er løst tilfredsstillende, får du et JAR-certifikat. 

Opgaver, der afleveres efter afleveringsfristen, vil ikke blive rettet og du får ikke JAR-certifikat. 

JAR-certifikatet (eller kursusbeviset fra Region Hovedstaden) udløber, hvis du ikke har brugt det aktivt til sagsbehandling i to år. Du kan generhverve dit JAR-certifikat ved at gennemføre en ny certificeringsopgave, som skal godkendes.

​Tilmelding til JAR-kursus​​

Du tilmelder dig JAR-kurset via jar.dk

Kurset er web-baseret. Undervisningsmaterialet er til selvstudium og tager et par dage. Efter det løser du  certificeringsopgaven, som tager cirka en dag. Vi certificerer i JAR fire gange om året. Prisen for certificeringen er kr. 4.000,- excl. moms, som afregnes direkte med WSP.

Redaktør