Afgrænsende boligundersøgelser - Indeluft

​Her på siden findes gældende rammekontraktbilag til Region Hovedstadens rammeaftale vedr. afgrænsende indeluftundersøgelser i perioden 2021-2025.

Vent...

Ram​mekontraktbilag

De nedenstående rammekontraktbilag er de gældende versioner. Rådgiver bør sikre sig, at de altid er i besiddelse af de gældende versioner af rammekontraktbilagene.​


Bilag 1.1 SAB luftprøver

Bilag 1.2 SAB Afgrænsende kontaktundersøgelser

Bilag 1.3 Bore SAB 1 (kort undersøgelsesboring)

Bilag 1.4 Bore SAB 2 (dyb undersøgelsesboring)

Bilag 1.5 Feltskema - luftprøver

Bilag 1.6 Feltskema - Vandprøvetagning

Bilag 1.7 Feltskema - Pejledata

Bilag 1.8 Observationer og interview inden udførelse af indeluftmålinger

Bilag 1.9 Poreluftscreening og sandsynlighed

Bilag 1.10 Procesbeskrivelse for risikoafdækning

Bilag 1.11 Valg af inddata til JAGG-beregninger

Bilag 1.12 Retningslinjer for brug af arealvægtet gennemsnit

Bilag 1.13 Afværgescreeningsværktøj

Bilag 1.13.1 Paradigme for skitseprojekt

Bilag 1.14 Paradigme til historisk redegørelse

Bilag 1.15 Paradigme for rapport. Afgrænsende indeluftundersøgelser

Bilag 1.16 Paradigme til overleveringsnotat og overvågningsprogram

Bilag 1.17 Indberetning af felt og lab data i GG20 vers.14

Bilag 1.18a Aftalegrundlag for analyser. Tekniske specifikationer

Bilag 1.18b Aftalegrundlag for analyser. Retningslinjer samarbejde

Bilag 1.18c Aftalegrundlag for analyser. Eurofins

Bilag 1.18d Aftalegrundlag for analyser. ALS

Bilag 1.19 Aftale om håndtering af Miljødata

Rammekontraktbilag 1 SAB Afgrænsende indeluftundersøgelser

Rammekontraktbilag 2 Tilbudsliste (TBL)

Rammekontraktbilag 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Rammekontraktbilag 5 ØkonomiskemaRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor