Afgrænsende boligundersøgelser - Indeklima

​Her på siden findes gældende rammekontraktbilag til Region Hovedstadens rammeaftale vedr. afgrænsende indeklimaundersøgelser i perioden 2017-2021.

​Rammekontraktbilag

De nedenstående rammekontraktbilag er de gældende versioner. Rådgiver bør sikre sig, at de altid er i besiddelse af de gældende versioner af rammekontraktbilagene.

Rammkontraktbilag 1. Vejledning til afgrænsende undersøgelser vers. 2020-01-22

Rammekontraktbilag 1.1 Retningslinier ved anvendelse af dynamisk undersøgelseskoncept

Rammekontraktbilag 1.2 Vejledning for poreluft- og indeklimamålinger_V4 23.08.2019

Rammekontraktbilag 1.3 Vejledning for udtagning af overfladeprøver

Rammekontraktbilag 1.4 Beskrivelse af Snuden

Rammekontraktbilag 1.5 Beskrivelse for anvendelse af multifiltre

Rammekontraktbilag 1.6 Beskrivelse for forsegling af sonderinger

Rammekontraktbilag 1.7 Bore SAB 1 (kort undersøgelsesboring)

Rammekontraktbilag 1.8 Bore SAB 2 (dyb undersøgelsesboring)

Rammekontraktbilag 1.9 Bore SAB 3 (teleskopboring)

Rammekontraktbilag 1.10 8 Bore SAB 4 (afværgeboring)

Remmekontraktbilag 1.11 findes ikke i forbindelse med afgrænsende indeklimaundersøgelser

Rammekontraktbilag 1.12 Procesbeskrivelse for risikoafdækning vers. 2020-01-15

Rammekontraktbilag 2. Krav til kvalitetsplan

Rammekontraktbilag 3. Indberetning af felt og laboratorie data

Rammekontraktbilag 4. Paradigme for afværgeprogram

Rammekontraktbilag 5. Paradigme for skitseprojekt

Rammekontraktbilag 6. Paradigme for overvågningsprogram_15.09.2017

Rammekontraktbilag 6.1 Paradigme for luftprøvetagningsskema_15.09.2017

Rammekontraktbilag 6.2 Paradigme for observationsskema for indeklimamåling_15.09.2017

Rammekontraktbilag 6.3 Paradigme for vandprøvetagningsskema_15.09.2017

Rammekontraktbilag 6.4 Pejleskema_15.09.2017

Rammekontraktbilag 7. RemS brugervejledning

Rammekontraktbilag 8. RemS udskrift

Rammekontraktbilag 9. Økonomioversigt, skema

Rammekontraktbilag 9. Økonomioversigt, skema

Rammekontraktbilag 10. Tilbudsliste (TBL)

Rammekontraktbilag 11. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Rammekontraktbilag 12. Paradigme for rapport. Afgrænsende indeluftundersøgelser_vers 2

Rammekontraktbilag 13. Paradigme for rekvisition_delaftale 1_ Indeklimaundersøgelse

Rammekontraktbilag 13. Paradigme for rekvisition_delaftale 1_ Indeklimaundersøgelse

Rammekontraktbilag 14. Aftalegrundlag for udbud af kemiske analyser

Redaktør