​​​​​​​​​​​​​​​

Afgrænsende undersøgelser af grundvandstruende forureninger

​Her på siden findes gældende rammekontraktbilag til Region Hovedstadens rammeaftaler vedr. afgrænsende undersøgelser af grundvandstruende forureninger i perioden 2017-2021. På siden findes også generel information til rammekontraktholdere.

Information til rammekontraktholdere

Præsentation fra opstartsmødet den 10. oktober 2017

Orientering til rådgivere på hjemmeside 2020-01-22

Rammekontraktbilag

Nedenstående rammekontraktbilag er gældende versioner. Rådgiver bør sikre sig, at være i besiddelse af de rette versioner af rammekontraktbilagene ift. de versioner, der er anført i mini-udbudsbetingelserne for hvert nyt mini-udbud.

Rammkontraktbilag 1. Vejledning til afgrænsende undersøgelser vers. 2020-01-22

Rammekontraktbilag 1.1 Retningslinier ved anvendelse af dynamisk undersøgelseskoncept, vers. 2014-04-10

Rammekontraktbilag 1.2 Vejledning for poreluft- og indeluftmålinger_vers. 2019-08-23

Rammekontraktbilag 1.3 Vejledning for udtagning af overfladeprøver, vers. 2017-04-06

Rammekontraktbilag 1.4 Beskrivelse af Snuden, vers. 2015-01-22

Rammekontraktbilag 1.5 Beskrivelse for anvendelse af multifiltre, vers. 2017-04-06

Rammekontraktbilag 1.6 Beskrivelse for forsegling af sonderinger, vers- 2017-04-06

Rammekontraktbilag 1.7 Bore SAB 1 (kort undersøgelsesboring), vers. 2010-05-26

Rammekontraktbilag 1.8 Bore SAB 2 (dyb undersøgelsesboring), vers. 2010-05-28

Rammekontraktbilag 1.9 Bore SAB 3 (teleskopboring), vers. 2010-05-28

Rammekontraktbilag 1.10 Bore SAB 4 (afværgeboring), vers. 2010-05-28

Rammekontraktbilag 1.11 Vejledning i anvendelse af flux i risikovurdering vers. 2019-02-15

Rammekontraktbilag 1.12 Procesbeskrivelse for risikoafdækning vers. 2020-01-15

Rammekontraktbilag 2. Krav til kvalitetsplan, vers. 2017-04-06

Rammekontraktbilag 3. Indberetning af felt og laboratorie data vers. 10, 2017-04-25

Rammekontraktbilag 4. Paradigme for afværgeprogram, vers. 2013-09-26

Rammekontraktbilag 5. Paradigme for skitseprojekt vers. 2012-06-28

Rammekontraktbilag 6.1. Krav til overvågningsprogram

Rammekontraktbilag 6.2. Paradigma for overvågningsprogram_25042017

Rammekontraktbilag 6.3. Paradigma for luftprøvetagningsskema_09032015

Rammekontraktbilag 6.4. Paradigma for observationsskema for indeklimamåling_09032015

Rammekontraktbilag 6.5. Paradigma for vandprøvetagningsskema_09032015

Rammekontraktbilag 6.6. Pejleskema_29032017

Rammekontraktbilag 7. RemS brugervejledning, vers. marts 2011

Rammekontraktbilag 8. RemS udskrift, vers. 2011-05-31

Rammekontraktbilag 9. Økonomioversigt, skema, vers. 2017-04-25

Rammekontraktbilag 10. Paradigme for rapport Afgrænsende grundvandsundersøgelser, vers. april 2017-04-24

Rammekontraktbilag 11. Paradigme for rekvisition afgrænsende grundvandsundersøgelser, vers. 2017-04-26

Rammekontraktbilag 12. Aftalegrundlag for kemiske analyser, vers 2015-august

Redaktør