Kort over Hillerød med blå potentialelinjer

GIS temaer udstilles nu som WMS og WFS

​Regionen vil fremadrettet udstille GIS temaer som WMS og WFS tjenester. Tjenesterne skal gøre det lettere for rådgivere og andre samarbejdspartnere at anvende udvlagte datasæt i forbindelse med opgaver for regionen og andre projektsamarbejder.

Vent...

​Regionen har hidtil stillet udvælgte datasæt til rådighed for vores rådgivere via regionens Kontainer-løsning, hvorfra disse datasæt har kunne downloades. I forbindelse med udvikling af en ny WebGIS-løsning, har vi fået mulighed for at udstille disse datasæt som standart webservices (WMS og WFS).

Som en start, er det potentialekort og indvindingsoplande, som bliver udstillet. Datasættene vil indtil årets udgang kunne tilgås både fra kontainer-løsningen og som webservices, men vil fra 2022 kun være tilgængelige som webservices. Vi opfordrer derfor til hurtigst muligt at opdaterer jeres evt. interne GIS-løsninger, så de bruger de nye services.

En oversigt over de webservices vi udstillier kan ses på siden GIS og Data. Denne side forventes over tid at blive udbygget med flere tjenester.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor