​​

Videregående jordforureningsundersøgelser

​Her på siden findes gældende rammekontraktbilag til Region Hovedstadens rammeaftaler vedrørende jordforureningsundersøgelser i perioden 2021-2025.

Vent...

​Følgende rammekontraktbilag er de gældende versioner. 

Rådgiver bør sikre sig, at de altid anvender de gældende versioner af rammekontraktbilagene i løsning af opgaven.


Rammekontraktbilag 1 SAB Videregående jordforureningsundersøgelser 2021-2025_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.1 Eksempler på konceptuel modeller_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.2 Eksempler på centrale spørgsmål undersøgelserne kan besvare_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.3 Typologier – Geologi og hydrogeologi_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.4 Historisk redegørelse og kilder til historiske oplysninger_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.5 Beskrivelse af GIS og GS3D datasæt til udlevering_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.6 Procesbeskrivelse for risikoafdækning_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.7 Eksempler på undersøgelsesmetoder_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.8 Håndtering af opboret overskudsjord_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.9 Eksempel på Feltskema til Luftprøver og Poreluftprøver_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.10 Eksempel på Feltskema for Pejledata_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.11 Eksempel på Feltskema for Vandprøver_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.12 Eksempel på Feltskema til Observationer ved Indeluftmålinger_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.13 SAB Luftprøver_april 2021

Rammekontraktbilag 1.14 SAB Kontaktundersøgelser_april 2021

Rammekontraktbilag 1.15 Bore SAB 1 (Kort undersøgelsesboring)_maj 2010

Rammekontraktbilag 1.16 Bore SAB 2 (Dyb undersøgelsesboring)_maj 2010

Rammekontraktbilag 1.17 Bore SAB 3 (Teleskopboring)_maj 2010

Rammekontraktbilag 1.18 Bore SAB 4 (Afværgeboring)_maj 2010

Rammekontraktbilag 1.19 Analyseudbud 2020-2023 - Retningslinjer for samarbejde med laboratorierne om kemiske analyser_dec 2019

Rammekontraktbilag 1.20 Analyseudbud 2020-2023 - Teknisk specifikation_sep 2019

Rammekontraktbilag 1.21 AnalyseRammeaftale 2020-2023 - Eurofins og RegH_okt 2019

Rammekontraktbilag 1.22 AnalyseRammeaftale 2020-2023 - ALS og RegH_okt 2019

Rammekontraktbilag 1.23 Pesticidudbud 2021-2023 - Teknisk specifikation_nov 2020

Rammekontraktbilag 1.24 PesticidRammeaftale 2021-2023 - Vand - AL North og RegH_nov 2020

Rammekontraktbilag 1.25 PesticidRammeaftale 2021-2023 - Jord - Eurofins og RegH_nov 2020

Rammekontraktbilag 1.26 Kemiske analyseprogrammer_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.27 Hvornår undersøges der og for hvilke stoffer (Under revision hos RegH i 2021)_okt 2017

Rammekontraktbilag 1.28 Værktøj til Poreluftscreening og sandsynlighed_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.29 RisikoGuide vers. 1.32_6. apr 2022.xlsx

Rammekontraktbilag 1.30 Afværgescreeningsværktøj_14.09.2021

Rammekontraktbilag 1.31 Principper for fastlæggelse af omfanget af afværgerelaterede undersøgelsesaktiviteter - UDKAST

Rammekontraktbilag 1.32 Valg af inddata til JAGG-beregninger_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.33 Indberetning af felt og laboratorie data_marts 2021

Rammekontraktbilag 1.34 Retningslinjer for brug af arealvægtet gennemsnit_april 2021

Rammekontraktbilag 1.35 Paradigme for rapport Videregående grundvandsundersøgelser_maj 2021

Rammekontraktbilag 1.36 Paradigme for Afværgeprogram_sept 2013

Rammekontraktbilag 1.37 Paradigme for Skitseprojekt_juni 2012

Rammekontraktbilag 1.38 Paradigma for Overvågningsprogram_nov 2020

Rammekontraktbilag 2 Paradigme for Rekvisition_rev 13.09.2021

Rammekontraktbilag 3 Paradigme for Tillægsaftale til rekvisition_rev 14.03.2022

Rammekontraktbilag 6 Paradigme for TBL for tildelt opgave_maj 2021

Rammekontraktbilag 7 Paradigme for TAG for tildelt opgave_maj 2021

Rammekontraktbilag 8 Paradigme for Økonomioversigt_maj 2021

Rammekontraktbilag 10 Aftale om håndtering af Miljødata_maj 2021


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor