​​​​

Køb og salg af forurenede erhvervsgrunde

Der gælder særlige regler, når du køber og sælger forurenede erhvervsgrunde. Læs her, hvad der er godt at vide

Køber du en erhvervsgrund af en virksomhed, der er i drift, kan der være udstedt et påbud til ejeren om at undersøge eller oprense forureningen. Kommunen kan også have pålagt ejeren at foretage mindre foranstaltninger, så risikoen fra forureningen mindskes, og mennesker ikke kan komme i kontakt med den. Det kan f.eks. være ved at indhegne det forurenede område eller lægge fliser oven på forureningen.

Lettere forurenede grunde i byzone

Hvis din grund er lettere forurenet og ligger i en by, er der ingen grund til at forvente, at grunden falder i værdi. Det gælder nemlig for grunde i byzoner, at jorden i dag betragtes som lettere forurenet – kaldet område­klassificeret. Spørg din kommune, hvis du vil vide mere om områdeklas­sificeringen, og om din grund er omfattet.​

​​​


Redaktør