GIS temaer som WMS og WFS tjeneste

​Region Hovedsatden udstiller udvalgte GIS temaer som tjenester, som primært er rettet mod de rådgivere der udfører konsulentydelser for os. Tjenesterne kan f.eks. anvendes til at lave kort i forbindelse med afrapportering af forureningsundersøgelser.

​For at benytte tjenesterne skal du have adgang til et GIS-program f.eks. QGIS eller MapInfo. Vejledning i at bruge tjenesterne i det specifikke program, skal findes i programmets manual.

Brug kopi-værktøjet for at kopiere tjenesterns URL. Tjenesterne er af type OWS og indeholder både WMS (op til version 1.3) og WFS (op til version 2.0)

Temaet vandindvinding

Kopier url

Tjenesten indeholder regionens datasæt med indvindingsoplande opdelt i officielle indvindingsoplande fra Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og "uafklarede" indvindingsoplande, som Miljøstyrelsen endnu ikke har kortlagt. Hvis der er nye indvindingsoplande i høring, findes disse også i dette tema. Temaet indeholder også et datasæt med indvindingsboringer og BNBO fra hhv. GEUS og Miljøstyrrelsen.

Temaet potentialekort

Kopier url

Tjenesten indeholder regionens potentialekort fra 2008, samt potentialekort fra vestegnens vandsamarbejde.


Redaktør