​​Opgravning af forurenet jord 

Oprensning af forurening gennem værditabsordningen

​Værditabsordningen giver nogle boligejere mulighed for oprensning af en forurening. Ordningen retter sig mod boligejere, der har købt en grund uden at vide, at den var forurenet. ​

​Hvis du har købt en grund uden at vide, at den var forurenet, har du mulighed for at søge om at få den renset gennem værditabsordningen. Forureningen på grunden skal have betydning for brugen af hus og have for at komme i betragtning. 

Sådan søger du om oprensning gennem værditabsordningen

Som boligejer skal du søge regionen om at få din boliggrund omfattet af ordningen. Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det til os på miljoe@regionh.dk eller med posten til 

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

Du skal vedlægge en kopi af dit skøde.

Ansøgning om optagelse i værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd af vide om værditabsordningen

Hvad dækker værditabsordningen? 

Værditabsordningen er en statsfinansieret ordning. Som grundejer betaler du også selv et mindre beløb til oprensningen, maksimalt 40.000 kr.

Med værditabsordningen afgraver vi den øverste halve meter forurenede jord. Hvis der er forurening dybere nede, bliver den efterladt. Lettere forurenet jord udskiftes ikke, fordi byområder generelt er lettere forurenet, og  fordi lettere forurenet jord ikke udgør en sundhedsmæssig risiko hvis enkle råd følges. Der er ca. 10 års ventetid på en oprensning gennem værditabsordningen. 

 

Redaktør