Hvis du selv vil fjerne forureningen på din grund

​Se her hvordan du griber det an, hvis du selv vil fjerne forurening fra din grund

​Som ejer af ​en forurenet grund kan du vælge at betale for en oprensning, hvis du gerne vil have, at grunden ikke længere er kortlagt som forurenet. Det kan også være et krav, at du selv renser op, hvis du fx ønsker at bygge på grunden.

Inden du går i gang, er det en god ide at inddrage regionen tidligt i processen, så du kan sikre dig, at regionens krav om dokumentation bliver overholdt. 

Inden du går i gang med at fjerne forureningen, skal du også have en §8-tilladelse og en bygge- og gravetilladelse fra kommunen.

Efter forureningen er fjernet

Når forureningen er fjernet, skal du sende en rapport til kommunen og regionen. Rapporten skal beskrive det udførte arbejde - bl.a. en beskrivelse af, hvor meget jord, der er fjernet og dokumentation for, at den forurenede jord er kørt til deponering på et godkendt sted. Rapporten er normalt skrevet af det rådgivende firma, som har hjulpet dig med arbejdet.

Kortlægningen annulleres, hvis al forurening er fjernet i forbindelse med projektet. Hvis der stadig er forurening på grunden efter projektet er slut, bliver grunden ved med at være kortlagt. Det er regionen, som vurderer, om grunden fortsat skal være kortlagt eller ej.​

Redaktør