​​​​​​​​​​​​

Potentialekort

​Potentialekortet bruges til at vurdere, om en jordforurening truer grundvandet. Kortet dækket hele hovedstadsregionen undtagen Bornholm. 

Potentialekortet viser grundvandets trykniveau og strømningsretningen i kalkmagasinet. Der er også udarbejdet et potentialekort for sandmagasinerne i området nord for Hillerød.

Vi bruger potentialekortet til at vurdere, om forurenede grunde truer vandkvaliteten i kalkmagasinet generelt og vandkvaliteten ved vandværkernes boringer i særdeleshed. Kortet bruges også, når vi oppumper og renser forurenet grundvand. 

Potentialekortlægningen er gennemført i oktober 2008 og dækker hele Region Hovedstaden undtagen Bornholm.

Redaktør