​​​​​​​​​

Bakterier fjerner forurening med klorerede opløsningsmidler

Region Hovedstaden bruger bakterier til at fjerne forurening med klorerede opløsningsmidler. Oprensningen sker for at beskytte drikkevandet i Gentofte.

Region Hovedstaden har siden 2001 oprenset en forurening med klorerede opløsningsmidler på Nybrovej 83 i Gentofte.

Oprensningen er sket ved

  • opgravning af forurenet jord,
  • air-sparging, hvor der tilsættes luft til grundvandet, så de forurenede stoffer går på luftform, og
  • vacuumventilation, der suger den forurenede luft op fra jorden.

Forurenet vand er også pumpet op af jorden, renset og sendt tilbage til grundvandet.

Formålet med oprensningen er at beskytte drikkevandet i området.

Ny metode til oprensning

Siden oprensningen blev påbegyndt, er der opfundet nye oprensningsmetoder. Stimuleret Reduktiv Deklorering (SRD) er en af de metoderHovedstaden siden 2015 har anvendt i stedet for airsparging og vacuumventilation.

SRD er en biologisk oprensningsmetode. Oprensningen sker ved, at der tilsættes flere af de bakterier, der allerede findes naturligt i jorden. Bakterier, som er i stand til at nedbryde forureningsstofferne. Tilsætningen af bakterier sker af flere omgange. Første gang var i 2015 og i 2019 tilsættes bakterierne for anden gang. 

Oprensningen forventes at vare yderligere et par år. Der bliver udtaget vandprøver fra boringerne til kontrol et par gange efter hver tilsætning.

Årsagen til forureningen

På ejendommen har der tidligere været forskellige industrielle virksomheder. Blandt andet har der været et tri-anlæg, bestående af et kar fyldt med opløsningsmidler, til affedtning af metalemner. Det er dette anlæg, regionen vurderer, er årsag til forureningen.

Undersøgelser har vist, at forureningen ikke udgør et problem for udeluften eller virksomhederne på ejendommen. Derimod er der risiko for grundvandet, som bruges til drikkevand. 


Redaktør