​​​​​​​

Den offentlige indsats i 2021

Region Hovedstadens offentlige indsats med undersøgelser og oprensninger af jordforurening i 2021 er godkendt af Regionsrådet den 22. juni 2021.

Regionsrådet har på sit møde den 22. juni 2021 godkendt, hvilke jordforureninger regionen skal undersøge og rense op i 2021 og nærmeste år. Det skete efter regionens udkast til indsats har været i offentlig kommentering i en 8 ugers periode i december 2020 og januar 2021.Redaktør