​​​​​​

Udvikling af klimavenlig metode til oprensning af forurenet jord

​På tværs af Øresund har danske og svenske eksperter arbejdet på at udvikle en ny metode, der skal mixe os frem til ren jord – og samtidig gøre oprensningen mindre energikrævende.

Det dansk-svenske projekt Hållbar soil mixing har arbejdet på at udvikle en klimavenlig metode til oprensning af forurenet jord. Forventningen til metoden var at bruge 20-30 procent mindre energi end traditionelle metoder og sikrer samtidig grundvandet mod forurening. Bagefter er det lettere at bygge på jorden.

Projektet er det første samarbejdsprojekt om jordforurening mellem danske og svenske myndigheder og er delvis finansieret af EU’s udviklingsfond Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. Bag projektet står de tre partnere Region Hovedstaden(RH), Sveriges geologiska undersökning (SGU) og Statens geotekniska institut (SGI). Projektet blev fulgt af Region Sjælland.

Forurening i jorden truer vores grundvand og besværliggør byggeri. Skal jorden renses, så forureningen forsvinder, er det energikrævende og dyrt.

Kombinere kompetencer og styrker

Hållbar soil mixing drager nytte af de forskellige kompetencer, der eksisterer på tværs af Øresund.  I Danmark ved vi meget om, hvordan vi håndterer og renser jord, der er forurenet med klorerede opløsningsmidler. I Sverige har man stor erfaring med at blande og stabilisere blød jord, så man kan bygge på den.

I det dansk-svenske projekt kombinerer vi derfor vores styrker og udvikler sammen en grønnere og mere klimavenlig metode til oprensning af den forurenede jord, som man efterfølgende kan bygge på. Samtidig sikrer vi grundvandet.

Hvordan virker soil mixing?

Traditionelt er soil mixing blevet anvendt til stabilisering af blødbundsjord i forbindelse med anlægsprojekter. Jorden er blevet omrørt i stor skala – med et kæmpe piskeris - og tilsat fx cement, som giver gode tekniske egenskaber i den færdigbehandlet jord.

I de senere år er metoden også blevet brugt til oprensning af forurenede klorerede opløsningsmidler i lerjord. Det sker ved tilsætning af forskellige typer af jern, der nedbryder forureningen til mindre partikler. Metoden bevirker dog, at jorden bliver for blød og mister sin bæreevne – og dermed bliver der større begrænsninger i mulighederne for at anvende arealet efterfølgende. Ved at tilsætte cement kan bæreevnen genskabes – men desværre virker cementen hæmmende på nedbrydningen af forureningen – og er derfor ikke en brugbar løsning.

Målet er en brugbar recept

Med det dansk-svenske udviklingsprojekt blev soil mixing afprøvet med forskellige kombinationer af reaktanter – fx jern – og stabiliseringsmidler. Målet var at udvikle en recept for, hvordan man kan opnå både en nedbrydning af forureningen og en tilstrækkelig bæreevne, der muliggør fremtidig anvendelse og byggeri på ejendommen.

Konklusion

Ved at teste modeljord i laboratoriet er det lykkedes os at eftervise, at soil mixing kan rense og stabilisere jorden med tilsætning af mange forskellige reaktanter. Og med de rette forudsætninger kan energiforbruget mindskes med ca. 30 procent. 

Forsøgene i laboratoriet giver gode muligheder for andre at arbejde videre med nye forsøg og derved øge vores viden på området.


Redaktør