Anvendelse af CMT-filtre

​Her finder du rapporten ”Anvendelse af CMT-filtre”, der beskriver CMT-multilevel filtertypen og en række betydende forhold for korrekt etablering og prøvetagning. Rapporten indeholder også en sammenfatning af fire udvalgte sager med beskrivelse af oplevede problemstillinger. 

​Erfaringer fra en række af Region Hovedstadens forureningssager har vist, at der skal tages en række forholdsregler ved etablering og prøvetagning af CMT-filtre for at opnå gode reproducerbare data.

Region Hovedstaden har derfor fået udarbejdet en rapport ”Anvendelse af CMT-filtre”, som indeholder en beskrivelse af CMT multikanal filtersystemet (Continuous Multichannel Tubing) og en række betragtninger for anvendelsen til undersøgelse af grundvandsforurening og betydende forhold ved etablering og prøvetagning.

I rapportens bilag er der beskrevet erfaringer fra 4 konkrete forureningssager i regionen til at eksemplificere en række af de udfordringer, som rådgivere og regionen har oplevet ved anvendelse af CMT-filtre.

Anvendelse af CMT-filtre erfaringsopsamling

Redaktør