​​​

Orienteringsmøde om Region Hovedstadens projekter på Collstropgrunden i Hillerød

​Region Hovedstaden holder orienteringsmøde den 28. juni 2022 på Regionsgården om regionens projekter på Collstrop-grunden. Tilmeldingsfrist 22. juni 2022.

Vent...

​Orienteringsmøde om Collstrop-grunden

Region Hovedstaden har for nylig udbudt et udviklingsprojekt vedr. immobilisering af arsen i jord- og grundvandsmiljøer.


Region Hovedstaden inviterer hermed potentielle tilbudsgivere og andre interesserede til et orienteringsmøde om det udbudte projekt og andre igangværende og planlagte projekter i relation til Collstrop-grunden i Hillerød.

Mødet finder sted d. 28. juni 2022 kl. 14.00 – 15.30 i mødelokale H2 på Regionsgården i Hillerød, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød (indgang gennem regionens reception).

Dagsord​en​


  1. ​Velkommen
  2. Collstrop-grunden, én af Danmarks 10 generationsforurening - hvilke miljø-risici udgør grunden og hvad er de mulige afværgeforanstaltninger?
  3. Regionens igangværende og planlagte projekter ifm. Collstrop-grunden
  4. Det aktuelle udbud: Undersøgelse og evaluering af forskellige immobiliseringsmetoders binding af arsen i jord og grundvand
  5. Diskussion og besvarelse af spørgsmål fra mødedeltagerne
Der udarbejdes et kort referat af mødet, som efterfølgende vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside. Referatet vil omfatte evt. mundtlige spørgsmål til udbudsmaterialet stillet på mødet og regionens svar herpå.

Ti​lmelding

Potentielle tilbudsgivere og andre interesserede, som ønsker at deltage i mødet, bedes tilmelde sig
senest d. 22. juni 2022 til John Flyvbjerg.


Oplys venligst antal deltagere og deres arbejdsmæssige tilknytning (firmanavn, universitet etc.) i forbindelse med tilmeldingen.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor