​​​Udtagning af jordprøver fra boresnegl​

Sådan undersøger vi forurening

Her kan du læse om hvordan og hvornår vi undersøger jordforurening.​

​Når en grund bliver kortlagt som forurenet, eller der er mistanke om forurening, vurderer vi, om forureningen truer grundvand, menneskers sundhed eller miljøet. Hvis vi vurderer, at der er en risiko, indgår grunden i vores løbende prioritering af hvilke grunde der skal undersøges nærmere.

Der er cirka 5000 forurenede grunde i Region Hovedstaden. Det er flere end vi kan undersøge på én gang. Vi prioriterer derfor løbende, hvilke grunde der skal undersøges. Forurening, der udgør den største risiko, undersøges først. Derfor kan der gå flere år, inden en grund bliver undersøgt.

Web-tv: Sådan undersøger vi en grund

​​(02:03)

Undersøgelser af jordforurening viser, hvor udbredt en forurening er og hvad kilden til forureningen er. Ud fra undersøgelsen kan vi vurdere, om forureningen måske skal oprenses.
​Læs mere om hvordan vi arbejder med at oprense forureninger​


Redaktør