​​​​​​​

Hvordan arbejder Region Hovedstaden med kultur?

Regionsrådet i Region Hovedstaden ønsker at styrke adgangen til kulturelle oplevelser, hvor mangfoldigheden og fællesskabet kan blomstre, ligesom kulturen skal bidrage til aktive og sunde borgere, der trives både fysisk og mentalt. Derfor samarbejder vi med regionens kulturinstitutioner om projekter og aktiviteter, der har til formål at sikre et mangfoldigt kulturudbud i Region Hovedstaden.

Den re­gio­na­le ud­vik­lings­stra­te­gi​​

Hvert år udmønter regionsrådet i Region Hovedstaden midler til projekter, der understøtter et mangfoldigt kulturliv under forskellige tematikker. Arbejdet med kulturpuljerne tager afsæt i den regionale udviklingsstrategi, der danner den strategiske ramme for udviklingsarbejdet i Region Hovedstaden. Den regionale udviklingsstrategi er Region Hovedstadens bud på, hvordan vi sammen med andre aktører bidrager til et bæredygtigt samfund og sætter rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden.


Redaktør