Om regionens indkøb og indkøbspolitik

Region Hovedstadens indkøbspolitik gælder for al indkøbsaktivitet for Region Hovedstaden. Her har du mulighed for at læse Regionens indkøbspolitik

​​​

Region Hovedstadens indkøbspolitik gælder - uanset om opgaven løses internt eller eksternt - for al indkøbsaktivitet i Region Hovedstaden, dvs.:

  • forbrugsvarer
  • udstyr
  • tjenesteydelser
  • medicin
  • byggeopgaver

Indk​​øbspolitikken fastlægger principperne, som understøtter regionens mål​​​​

Formålet med indkøbspolitikken er at fastlægge de overordnede principper for anskaffelse af varer og tjenesteydelser for hele regionen på en måde, således at principperne til enhver tid understøtter regionens mål samt sikrer gode rammer for, at regionens indkøb kan ske på optimale betingelser til gavn for alle regionens hospitaler og institutioner. 

Indkøbspolitikken f​​ølger nationale og internationale love og regionens øvrige politikker​​​

Udmøntning af indkøbspolitikken vil i relevant omfang ske under hensyntagen til regionens øvrige politikker, samt i respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Generelt om regionens indkøbspolitik

Indgåelse af aftaler og kontrakter for indkøb af varer, tjenesteydelser og anskaffelser for alle hospitaler og institutioner i Region Hovedstaden varetages af Center for Økonomi - Koncernindkøb. Aftalerne kan være tværgående eller relatere sig til en enkelt virksomhed eller afdeling.


 
Redaktør