International interesse for regionens arbejde med værdier

​Værdier er ikke bare ord, men en måde at arbejde på. Det er vi gode til i Region Hovedstaden, og nu er udlandet begyndt at interessere sig for vores arbejde med værdibaseret styring og værdibaseret sundhed.

Forskere fra det medicinske fakultet ved universitetet i Paris besøgte for nylig regionen. Her skulle de blive klogere på et nyrekræftprojekt, der i de kommende år bliver gennemført på kræftafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital. 

Det særlige ved projektet er, at det er et værdibaseret Offentlig-Privat Innovationsprojekt. Forskerne interviewede overlæge Poul Geertsen fra Herlev og Gentofte Hospital og Lars Dahl Allerup fra Koncernindkøb, Center for Økonomi.  

Udover det konkrete projekt ønskede forskerne også at lære om regionens værdibaserede tilgang til offentlig-privat innovation, noget regionen har gode erfaringer med. 
Universitetet i Paris leder forskningsprojektet "Value Based Health Care initiatives in Europe: Compass & Canvas for Pioneers", der skal dokumentere best practice inden for værdibaseret sundhed i 22 europæiske lande. Forskningsprojektet er støttet af EU og foregår i regi af organisationen EIT Health.   

Hvad betyder værdibaseret? Et eksempel fra hverdagen

Når man arbejder værdibaseret betyder det, lidt forenklet, at man skaber rammerne for, at den enkelte patient får det resultat i mødet med sundhedsvæsenet, som giver værdi for ham eller hende – selvfølgelig også set i forhold til de ressourcer, der er til rådighed. 

Værdibaseret sundhed kan være svært at realisere, men i projektet på Herlev og Gentofte Hospital, som de gerne vil lære af i Paris, er man lykkedes med netop det. 

Ambitionen er at forbedre behandlingen for nyrekræftpatienter - en patientgruppe, som i dag desværre har en ringe prognose. Patienterne skal overleve længere og have en højere livskvalitet gennem nye behandlingstag,  

I projektet inddrager lægerne helt nye innovative værktøjer, hvor patientens behandling bliver bestemt ud fra en såkaldt DNA/RNA-analyse af patientens kræftknuder. 

Behandlingen bliver på den måde målrettet den enkelte patient – det kalder man også præcisionsmedicin. Samtidig følger man patientens tilstand og bivirkninger løbende og tilpasser langt mere skånsomme behandlinger baseret på den enkeltes profil. Det sker gennem Patient Rapporterede Outcomes (PRO).

Patient Reported Outcomes (PRO) er data om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data bliver rapporteret direkte af patienten.

Patienten bliver inddraget mere aktivt i den løbende behandling, og får bl.a. hjemme målt blodtryk og lavet udvalgte blodanalyser, så man undgår udsving i behandlingen. Det giver samtidig den behandlende læge langt mere viden om patientens tilstand og oplevelse af behandlingen gennem hele forløbet. 

Poul Geertsen kan godt forstå udlandets interesse: 

”I dette værdibaserede projekt søger vi den mest skånsomme vej for patienten gennem behandlingsforløbet. Det gør vi blandt andet ved løbende at monitorere og tilbyde forebyggende handling, men også ved kun at behandle efter patientens egne ønsker, håb og reelle gavn af behandlingen. Med brug af hjemmemonitoring er vi helt i front - også internationalt.”

Vi er banebrydende, og det skaber international interesse

Lars Dahl Allerup, Center for Økonomi, forklarer interessen fra udlandet sådan her: 

”Forskerne fra Paris giver udtryk for, at Region Hovedstadens tilgang med strategisk indkøb som løftestang for innovation og værdibaseret sundhed er ganske banebrydende sammenlignet med de øvrige europæiske lande.” Han fortsætter:

”Erfaringerne fra de første 7 større projekter i Center for Økonomi viser, at strategisk indkøb er særdeles effektivt til at skabe mere offentlig-privat innovation og udvikle nye værdibaserede forretningsmodeller. Det har været helt afgørende for os at have politisk og ledelsesmæssig opbakning. Men det hjælper, at vi i regionen mestrer både indgående markedskendskab og nærhed til klinikken. Vi ønsker at styrke indsatsen, og i den sammenhæng er det jo interessant at måle sig med andre lande.” 

Stigende interesse fra udlandet

Besøget fra Paris kommer i halen på stigende interesse fra udlandet for regionens værdi-tilgang. Der er interesse fra blandt andet Tyskland og Sverige og tidligere på året havde regionen besøg af den internationalt anerkendte forsker Scott Wallace fra Texas University, der forsker i værdibaseret sundhed. Wallace var interesseret i at hente ny viden om realiseret værdibaseret indkøb. 

Særligt i USA er der stærkt stigende sundhedsudgifter, og derfor følger amerikanerne regionens arbejde med værdibaseret indkøb og offentlig-privat innovation. 

Også Udenrigsministeriet har fået øjnene op for Region Hovedstadens bidrag i markedsføringen af Danmark og har tidligere booket Lars Dahl Allerup fra Koncernindkøb som hovedtaler ved to roundtable arrangementer i henholdsvis New York og San Francisco.

Regionens arbejde indenfor værdibaseret sundhed var også årsagen til, at regionen i april blev bedt om at arrangere indkøbskonferencen International Roundtable – Innovation in Procurement. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen åbnede konferencen sammen med Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv. Konferencen er et internationalt forum for ledende indkøbsfunktioner fra sundhedssektoren. I år var emnerne bl.a. værdibaseret indkøb og offentlig-privat innovation, og der var 61 deltagere fra 14 forskellige lande. 
Redaktør