Nyt innovativt samarbejde mellem Koncernindkøb og Stråleterapien på Herlev Hospital

​Alle vinder, når klinikkerne får indkøbt de bedste teknologier, og indkøbere og klinikker videnudveksler og lærer af hinanden.

Et af de nye stråleapparater regionen indviede sidste år. Det er teknologi-indkøb som disse, der er målet med det innovative samarbejde.

Afdelingen Innovative Indkøb & Strategiske Partnerskaber i Koncernindkøb, Center for Økonomi, får nu hjælp af en teknologi-ekspert fra Herlev Hospital. Det er Sune Kristian Buhl (36 år), som nu bliver tilknyttet afdelingen på deltid. Han skal rådgive om sundhedsteknologi, IT og data. Dermed tager regionen hul på en helt ny strategisk samarbejdsform. 

Sune er uddannet civilingeniør i medicin og teknologi fra DTU og KU, og fortsætter i sit daglige job som hospitalsfysiker i Stråleterapien på Herlev Hospital ved siden af den nye rolle som Technology Solutions Specialist i Koncernindkøb. 

Udover teknisk rådgivning vil Sune deltage i den helt tidlige fase af mulige nye innovationsprojekter, hvor han skal vurdere potentialet ud fra et teknologisk perspektiv. Sune vil også få til opgave at hjælpe med teknologiske vurderinger af eksisterende innovationsprojekter. Det gælder f.eks. understøttende it-systemer, integrering med eksisterende løsninger og teknisk skalering af innovation. Med en kapacitet som Sune hos Koncernindkøb bliver regionens strategi om mere strategiske og innovative indkøb tæt på klinikken ført ud i livet.

Cheffysiker Brian Holch Kristensen, Stråleterapien på Herlev Hospital, ser flere fordele i ordningen: 
”Stråleterapi er højteknologisk behandling og vi gør allerede brug af innovative it-understøttede teknologier. Sune vil kunne tilbageføre og bruge meget af den viden, han får som Technology Solutions Specialist i Stråleterapien på Herlev Hospital”. 

Lars Dahl Allerup, leder af afdelingen Innovative Indkøb & Strategiske Partnerskaber i Koncernindkøb, er også glad for aftalen som udbygger kompetenceniveauet i innovationsprojekterne: 
”Den teknologiske udvikling har aldrig været hurtigere. Det gælder også strategisk vigtige områder som f.eks. kunstig intelligens og præcisionsmedicin, og det stiller store krav til, at vi hele tiden opdaterer vores viden om markedet. Med hjælp fra Sune får vi nu endnu bedre muligheder for at kunne vurdere teknologiske løsninger, som måske knap er udviklet endnu. Vi er derfor meget glade for den mulighed, Stråleterapien på Herlev Hospital har givet os”. 

Sune Kristian Buhl starter i sin nye rolle i slutningen af marts måned.


Redaktør