For entreprenører - om praktikantkrav

​​Læs oftest stillede spørgsmål og svar om krav til antallet af praktikanter på Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier

Spørgsmål og​ ​svar

 

 

Hvad får vi ud af at ansætte prak​tikanter?

I er med til at sikre dygtige håndværkere i fremtiden og et højt fagligt niveau i jeres virksomhed. Desuden kan I skræddersy jeres medarbejdere til virksomheden. Det gode match mellem elev og virksomhed betyder opdateret viden og inspiration til gavn for alle. 

 
Tilbage til top​pen

​​Hvordan følger ​vi op på ansættelser? 

Brug skema til opfølgning, som du kan downloa​de: skema til opfølgning.

Tilbage til toppen​

​​Hvad gør vi, når der ikke er elever at ansætte?

I Praktikpladsenheden samarbejder vi tæt med samtlige otte erhvervsskoler, der udbyder byggeanlægsfag, på Sjælland. Dette betyder,  at flere skoler samarbejder om, at I kan få hjælp til at skaffe tilstrækkelige og egnede praktikanter. Kontakt praktikpladsenheden@regionh.dk, hvis I ikke lykkes med at finde praktikanter.

 

Hvilke praktikanter og uddannelser tæller med i opgørelsen over ansættelser?

Elever, der går på en erhvervsuddannelse, tæller med. 
Elever fra disse 15 uddannelser vil være mest relevant for jer som entreprenører:
 
 • Anlægsgartner
 • Brolægger
 • Bygningsmaler
 • Elektriker
 • Glarmester
 • Gulvlægger
 • Kloakrørlægger
 • Murer
 • Smed 
 • Snedker
 • Struktør (anlægsstruktør og bygningsstruktør)
 • Tømrer 
 • Ventilationstekniker
 • VVS- og kontorelever.
Elever fra andre uddannelser (udover erhvervsuddannelser) tæller ikke med i antallet af praktikpladser, der er sat som mål, for at I opfylder kravet.  
I bør alligevel overveje, om I kan profitere af at hjælpe eksempelvis bygningskonstruktørelever og ingeniørelever, der kan indgå i de store byggeprojekter.

 

Tæller ledige med i opgørelsen over ansættelser af praktikanter?

I første omgang er svaret nej. Dog kan I aftale med bygherre om rekruttering af ledige i situationer, hvor alle muligheder for praktikanter er udtømte. Henvend jer til os, hvis I er i tvivl om, hvordan. Kontakt praktikpladsenheden@regionh.dk.

Den regionale praktikpladsenhed arbejder tæt sammen med Kommunernes Rekrutteringsindsatser.  Via samarbejdet kan vi  sætte jer i kontakt med den rette medarbejder hos det rette jobcenter. Der er derfor mulighed for at få hjælp til at skaffe relevant ledig arbejdskraft, hvis I ikke kan finde elever på skolerne at ansætte. Kontakt praktikpladsenheden@regionh.dk og hør nærmere.

 

Fleksible praktikaftaler

I kan indgå forskellige former for uddannelsesaftaler med eleven, som I ønsker at ansætte. Dette giver stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af praktikforløbet og giver ofte god mening i forhold til overholdelse af praktikantkravene.

 

Hvilke typer uddannelsesaftaler kan vi indgå?  

 • Den almindelige uddannelsesaftale: Aftalen omfatter hele elevens uddannelse, altså samtlige praktik- og skoleperioder. Aftalen kan indgås, når eleven starter på grundforløbet eller efter endt grundforløb
 • Kombinationsaftale: Aftalerne indgås mellem en elev og flere virksomheder. Tilsammen skal aftalerne omfatte hele elevens uddannelse  
 • Kort uddannelsesaftale: Aftalen omfatter et skoleophold og en praktikperiode. Aftalen kan forlænges. Se under "Restaftale"​ 
 • Delaftale: Aftalen kan indgås med elever tilknyttet et praktikcenter (skolepraktik); den kan være af meget begrænset varighed og skal indeholde en praktikperiode. Se under "Restaftale"​
 • Restaftale: Aftalen omfatter den del af uddannelsen, som eleven mangler at færdiggøre
 • Ny Mesterlære: Aftaleformen vedrører godkendte virksomheder, der ønsker det primære oplæringsansvar, især det første år, og kan uddanne eleven i et helt uddannelsesforløb. Eleven skal ikke på grundforløb, men tager grundforløbet i virksomheden. ​

​​​Tilbage til toppen​

Hvorfor skal vi ansætte praktikanter, hvis der ikke stilles krav til os?

Ansætter I praktikanter, er I på den korte bane med til at hjælpe en elev uden praktikplads. I får arbejdskraft til projektet, og på længere sigt bidrager I til, at der er den nødvendige faglærte arbejdskraft til at skabe vækst. Vi ønsker at hjælpe jer med at udnytte potentialet i jeres projekter for at uddanne eleverne igang med en håndværkeruddannelse, og vi vil derfor kontakte jer og fortælle om, hvordan I kan få gavn af mulighederne, som eksisterer.

 

Materialer ​til download​

​​
Redaktør