For erhvervsskoler - om praktikantkrav

​Læs oftest stillede spørgsmål og svar om krav til antallet af praktikanter på Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier

S​pø​rgsmål og svar


 

Hvordan hjælper vi med til, at eleverne bliver ansat på byggerierne?

Når I bruger jeres viden, erfaringer og kompetencer inden for uddannelsesområdet, kan I hjælpe med at det bliver nemmere for entreprenørerne at overholde kravene til antal af praktikanter på byggerierne.  Derfor sætter vi stor pris på, at I yder den vigtige service til dem, der skal være med til at bygge hospitalerne i Region hovedstaden. 

 

Hvad har bestemt, at Region Hovedstaden har sociale klausuler? 

Regionsrådet har besluttet, at der fremadrettet skal stilles krav i byggeanlægskontrakter om at ansætte praktikanter. Hvorfor? Fordi Region Hovedstaden vil bidrage til at sikre faglærte i fremtiden!

 

Hvad er forskellen på arbejdsklausuler og praktikantklausuler? 

Region Hovedstaden har indført sociale klausuler på flere områder. Arbejdsklausulerne vedrører løn- og ansættelsesvilkår, mens praktikantklausulerne omhandler potentialet for praktikanter på hospitalsbyggerierne. 

 

Skal vi så også følge op på arbejdsklausulerne? 

Nej, de centrale bygherreorganisationer følger op på arbejdsklausulerne. Opfølgningen på praktikantklausulerne derimod sker bedst i samarbejde ml. jer, entreprenørerne, bygherreorganisationerne og den regionale praktikpladsenhed.

 

Hvorfor taler I om praktikant/praktik - og ikke lærling- og lærepladser?

I Region H anvender vi bevidst praktikant -og praktikbetegnelserne. Dette er primært, fordi vi ansætter mange udenlandske virksomheder. Lærlinge- og lærepladsbetegnelserne strider mod EU-lovgivningen på området. 

 

Skal vi agere politimænd? 

Som ansat på en skole kan det aldrig blive jeres ansvar at sørge for, at entreprenører overholder de sociale klausuler. Det ansvar har Region Hovedstaden, som er bygherre. 

 

Hvorfor skal vi overhovedet samarbejde med Region Hovedstaden? 

Betragt os gerne som døråbnere til en lang række byggepladser og entreprenører/underentreprenører, hvor flere af jeres elever kan få en praktikplads. Vi håber på jeres ekspertise, så entreprenørerne får den nødvendige service og opbakning. Og så håber vi, at vi kan samarbejde, så tilpas mange elever kan være med til at skrive historie på hospitalsbyggepladserne i Region Hovedstaden.  

 

Hvordan følger I op på, at krav om praktikanter på byggerierne resulterer i praktikpladser? 

Vi tilbyder den centrale byggestyring, de decentrale bygherreorganisationer og entreprenørerne én indgang, når praktikantklausulerne skal defineres, overholdes og dokumenteres. Når der er behov for faglig viden om håndværksfagene, sørger vi for, at entreprenører matches med jer på skolerne, som så igen hjælper med at matche elever og virksomheder. Vi inddrager de lokale uddannelsesudvalg, når virksomhederne skal godkendes.

 

Hvorfor bliver vi ikke inviteret med på et informationsmøde? 

Vi ved, I har travlt, og vi sørger for at invitere jer med, når vi vurderer, at det giver mening. Det betyder bl.a., at I ikke inviteres med til første møde med entreprenørerne umiddelbart efter kontraktindgåelse. Typisk 1-2 måneder herefter vil I blive inviteret med til et byggemøde.

 

Hvorfor bliver jeg inviteret med på et byggemøde?

På byggemøder er entreprenørerne samlede, hvorfor I sammen med os én gang for alle kan høre, hvad de har brug for hjælp til og fortælle, hvad I kan hjælpe med. Vi deltager sammen med jer. 

 

Hvornår skal vi på banen? Hvornår bygges der og hvor? 

Ønsker du specifik viden om, hvor og hvornår der bygges, kan du henvende dig til praktikpladsenheden@regionh.dk 

 

Hvem bestemmer, hvor mange praktikanter, der skal der være på hvert hospitalsbyggeri? 

Regionsrådet har en målsætning om 10 %. Center for Økonomi har lavet et beregningsskema, som bygherrerådgiverne beregner ud fra. Det resulterer i et antal praktikant for relevant arbejde, som skal skrives ind i udbudsmaterialer og entreprisekontrakter.

 

Hvordan holder I styr på, hvor mange praktikanter, der bliver ansat? 

Vi registrerer løbende nyansættelser af elever via entreprenør- og bygherresamarbejdet. Det er vigtigt, at I registrerer i Praktik+ , når I er i dialog med entreprenørerne. Husk at taste PPE-mærket!

 
 
Til de af jer, der er involveret i Projekt praktik på store byggerier, er det vigtigt, at I både registrerer med PPE-mærket og projektets mærke (Praktik på store bygg. på hele S​jælland).

 

Hvad forventer I af os som skole? 

Vi forventer, at I deltager på et byggemøde, når entreprisekontrakterne er indgået og her informerer om, hvad I kan hjælpe med. Efter byggemødet kontakter I hver entreprenør og følger op på godkendelse, spørgsmål, uddannelsesaftaletyper og elevmatch. en del af opfølgningen for jer er at samarbejde med de andre skoler om at skaffe nok praktikanter og de rigtige elever til byggeriet eller det enkelte firma.  

 

​Tilgængelige downloads


 
Tilbage til toppen​

​Links til hospitalsbyggerier


Det Nye Rigshospital​
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Nyt Hospital Herlev
Nyt Hospital Hvidovre​
Ny Psykiatri​​
Nyt Hospital Glostrup​
Nyt Hospital Nordsjælland

​​​www.godtsygehusbyggeri.dk

Redaktør