Værdibaseret medarbejderpolitik

Med afsæt i Region Hovedstadens lederskabsprisme har vi i CIMT fokus på mere ledelse og mindre styring.

Mindre styring og mere ledelse

I CIMT navigerer og handler vi ud fra en værdibaseret adfærd og kultur. Det gør vi bl.a. ved at arbejde aktivt med regionens nye lederskabsprisme, som har fokus på mere ledelse og mindre styring for herigennem at frisætte lederskabet for medarbejdere og ledere. 

Lederskabsprismen udgør en fælles retning for alle i regionen og bygger på 4 værdier: Tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme. De 4 værdier understøttes af en værdibaseret medarbejderpolitik, som underbygger vores værdibårne adfærd og dialog fremfor regler. Vi tror således på de gode intentioner, på mod og på vores evne til at samarbejde.

Trivselsmålinger

I CIMT sætter vi trivslen højt og ønsker at skabe løbende forbedringer af trivslen og arbejdsmiljøet i CIMT for herigennem at styrke arbejdet med opgaveløsningen i forhold til patienter og borgere.

Det løbende arbejde med trivslen bl.a. via kvartalsvise trivselsmålinger, hvor vi sætter fokus på arbejdsmiljø- og trivselsforhold gennem en løbende lokal dialog. 

Udover de løbende trivselsmålinger gennemfører CIMT også en klassisk APV (arbejdspladsvurdering) hvert 3. år.

Regionale overenskomster

I CIMT bliver vi aflønnet på basis af de regionale overenskomster efter funktioner samt efter kvalifikationer. Ferie, barselsordninger og fravær i øvrigt følger de regionale aftaler.

For mange af vores stillinger er der flekstid, hvorved arbejdstiden, til en vis udstrækning, er fleksibel.

Medarbejdertilbud 

I CIMT har vi bl.a. et kor samt en kunstforening, og der er mulighed for, at du kan være med til at skabe nye aktiviteter, hvor medarbejderne mødes på tværs af organisation. 

Du kan desuden leje feriehuse til en attraktiv pris gennem Region Hovedstadens Feriefond samt få rabat i fitnesscentre.​

 

Redaktør