Marie Find

​"Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg laver noget, der er synligt, og som er med til at understøtte en nemmere hverdag for både patienter og de ansatte i de to regioner" fortæller Marie Find, der er projektmedarbejder i Patientinddragelse

  • Stilling: Projektmedarbejder
  • Placering: Sektionen Patientinddragelse i enheden SP Patient
  • Uddannelse: Cand.scient. i geologi. Efterfølgende uddannet lægesekretær
  • Ansat i CIMT: 2018

Din baggrund?

Jeg var ansat som lægesekretær i Psykiatrien indtil 2014, hvor jeg søgte om at blive udlånt til Sundhedsplatformsprojektet, fordi jeg fandt udfordringen med opstart af Sundhedsplatformen rigtig spændende.

Jeg kom herefter ud på en længere 'Sundhedsplatformsrejse', hvor jeg undervejs har fået rigtig gode muligheder for udvikle min faglighed ved at få lov til at dykke dybere ned i IT-delen og samtidig kunne koble min erfaring fra klinikken med min akademikerbaggrund og -faglighed.

Dine arbejdsopgaver?

Jeg sidder med både drift og udvikling af Min Sundhedsplatform. Det betyder, at mine arbejdsopgaver spænder fra sagsløsning af problemer, indberettet af patienter eller personale, til nybyg. Nybyg kan fx handle om, at vi skal gøre noget eksisterende bedre, eller at vi skal bygge noget helt nyt som til slut ender i produktion.

Både sagsløsning og nybyg resulterer altså i, at vi hele tiden gør Min Sundhedsplatform en lille smule bedre - og det er super tilfredsstillende. Men det betyder også, at vi aldrig rigtig bliver færdige – der kan hele tiden fyldes mere på.

Det bedste ved dit job?

At jeg er med til at få ting til at ske. Enten ved at løse en fejl eller en uhensigtsmæssighed, eller ved at få en fed ide og se den blive realiseret i praksis. Og det er rigtig vigtigt for mig, at jeg laver noget, der er synligt, og som er med til at understøtte en nemmere hverdag for både patienter og de ansatte i de to regioner.

Hvorfor CIMT?

Jeg blev ansat i CIMT's nye enhed for Sundhedsplatformen d. 1. januar 2018, hvor Sundhedsplatformen overgik fra et program - bestående af medarbejdere udlånt fra begge regioners hospitaler og centre - til en drifts- og udviklingsorganisation.

Min vej ind i CIMT har derved været båret af min store interesse for og engagement i Sundhedsplatformen. Og jeg er glad for og stolt over at have været med til at udvikle Min Sundhedsplatform fra begyndelsen.

Hvilke råd ville du give en ny medarbejder?

Kom med et åbent sind og vær en god kollega – for det er vi, og vi skal nok tage godt imod dig. Og tag med til gå-hjem-møder, kulturarrangementer osv., hvor du møder folk på tværs af hele organisationen, og hvor du kan lære nogle af de mange kolleger at kende, som du ikke møder til dagligt.

Hvis du starter i Sundhedsplatformsenheden er det med det åbne sind særligt vigtigt. For der er rigtig mange historier om Sundhedsplatformen derude, som er mere eller mindre korrekte. I min sektion er vi derfor også rigtig gode til at klappe hinanden på skuldrene og få vendt, hvad der er op og ned i en aktuel sag.

Redaktør