Effektiv anvendelse af sundhedsteknologi

Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau – det er regionens vision.

Den vision kan og vil Center for It, Medico og Telefoni være med til at gøre til virkelighed. Derfor har vi udarbejdet et såkaldt målbillede, der beskriver, hvor vi vil være i 2017.

Vores ambition er, at Region Hovedstaden har effektiv anvendelse af sundhedsteknologi på internationalt topniveau.

Denne ambition har vi, fordi teknologi ikke er mål i sig selv – teknologi er et middel til at skabe effektive arbejdsgange og sikre en høj kvalitet. Den effekt opnår vi først, når teknologien bliver taget i brug og udnyttet fuldt ud. Derfor vil vi fokusere på at sikre effektiv anvendelse af såvel eksisterende som ny teknologi.

Vi skal være hospitalsnære

For at opfylde ambitionen sætter vi særligt ind på 2 fronter. Vi skal være hospitalsnære – vi skal være hospitalernes foretrukne partner, når det kommer til sundhedsteknologi. Det betyder, at vi skal have øget fokus på at udvikle services, som motiverer en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi, og vi skal have fokus på optimering af arbejdsgangene ude hos klinikerne.

Vi skal have en bedre basis

Vi skal have en bedre basis – uden dette kan vi ikke være en troværdig partner for hospitalerne. Vi skal have løbende fokus på optimering af de interne processer og den løbende drift, support og vedligehold af sundhedsteknologi og infrastruktur.

Redaktør