Direktion

Direktionen i Center for It, Medico og Telefoni, CIMT.
Direktionen i Center for It, Medico og Telefoni.

Vores opgave

Vores primære opgave er at sikre sammenhængende, standardiseret it på tværs af regionens hospitaler. Udgangspunktet er faglighed, kundenær sammenhængende service og effektivitet med fokus på helheden og stordrift​sfordele.​

Redaktør