Medicoservices

Enheden for Medicoservices med sektionerne, Billeddiagnostik, Almen Medico Syd, Almen Medico Nord,  It-integration & Apparaturudvikling, CIMT Bornholm og Laboratorier & Dialyse.​​

 ​Enheden for Medicoservices​ med sektionerne, Billeddiagnostik, Almen Medico Syd, Almen Medico Nord,  It-integration & Apparaturudvikling, CIMT Bornholm og Laboratorier & Dialyse.

Enhedens formål

  • Installation, on-site support, opfølgning og vedligeholdelse af regionens medicotekniske udstyr.
  • Rådgivning om udviklingen i og anskaffelse af medicoteknisk udstyr

Opgaveområder

  • Medicoteknisk udstyr, herunder røntgen- og nuklearmedicinsk udstyr
  • Rekvirering, installation og bortskaffelse
  • Service, kontrolmålinger og indstillinger
  • Kravspecifikation
  • Uddannelse, instrukser og vejledninger
  • Deltagelse i udvikling i og standardisering af medicoteknisk udstyr

Redaktør