SP Patient

​​Enheden for SP Patient. Sektionerne Patientadministration, Patientinddragelse og Team Kliniske Kvalitetsdatabaser & Forskning


​​Enheden for SP Patient. Sektionerne Patientadministration, Patientinddragelse og Team Kliniske Kvalitetsdatabaser & Forskning

Enhedens ansvar:

  • Leverance af ressourcer indenfor egne fagområder, til support, vedligehold og udvikling
  • SP-projektleverancer sammen med udvikling – herunder overblik, rapportering og porteføljen, kapacitetsstyring og SP test af særligt medicineringsområdet

Eksempler på projekter i 2019

  • Medicin /FMK
  • Min SP og PRO
  • Kliniske databaser

Eksempler på opgaver

  • Varetage og sikre sammenhæng i den kliniske governance på tværs af CIMT/KIT og de to regioner
  • Varetage governance i regionale og nationale fora, herunder samarbejde med Kvalitetsorganisationerne og Sundhedsdatastyrelsen
  • Patientsikkerhed
Redaktør