Stab

​​​​Enheden for Stab. Sektionerne Sekretariat og Team Transformation

​​​​​​​​Enheden for Stab. Sektioner: Sekretatriat. Teams: Team Transformation

Enhedens formål

 • Fastlægge CIMT's overordnede forretningsstrategi og sikre relationen til Region Hovedstadens samlede strategiske indsatser
 • Sikre de strategiske rammer for styring og udvikling af CIMT's aktiviteter
 • Porteføljestyring af CIMT's projekter inklusiv den samlede SP portefølje i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
 • Optimere projektressourceanvendelsen og sikre at CIMT's ressourcer anvendes i overensstemmelse med strategier, politikker, planer, programmer og beslutninger
 • Sikre betjening af direktion og chefgruppe og sekretariatsbetjening af Sundhedsplatformens governancemodel
 • Sikre og dokumentere CIMT's forretningsudvikling og serviceaftaler med Region Hovedstadens virksomheder
 • Budget og økonomistyring for CIMT
 • Levere styring og rådgivning i forhold til CIMT's kontrakt- og licensportefølje
 • Varetagelse af områderne: LMU og samarbejdsorganisationen, lederudvikling og kontakt til CHR i personalerelaterede sager.

Enhedens ansvarsområder

 • Strategier, mål og planer
 • Økonomistyring og budget
 • Samlet projektporteføljestyring, forvaltning og udbredelse af projektmodel og -metoder
 • Sagskoordinering og rådgivning af direktionen
 • Udbud og styring af kontrakt og licensportefølje
 • Betjening af LMU og samarbejdsorganisationen
 • Lederudvikling
 • Sekretariatsbetjening af fora i Sundhedsplatformens governancemodel, samt udvikling af governancemodellen.


Redaktør