Sundhedsplatformen

​Enheden for Sundhedsplatformen. Sektionerne Klinisk Dokumentation, Medicin, Patientadministration, Patientinddragelse, Operation og SP-koordination.

Enheden for Sundhedsplatformen. Sektionerne Klinisk Dokumentation, Medicin, Patientadministration, Patientinddragelse, Operation og SP-koordination.

Enhedens formål

At forvalte og udvikle systemer inden for domænerne Klinisk og Patient-empowerment i tæt samarbejde med kliniske og patientadministrative fora.

Enhedens ansvarsområder

  • Sikre at beslutninger og prioriteringer sker med blik for det, der er kritisk for klinikken i tæt dialog med hospitalerne og KAI.
  • Sikre stabil drift og kontrolleret udvikling af Sundhedsplatformen i tæt dialog med kolleger i CIMT og Region Sjælland.
  • Tæt samarbejde med hospitaler og sygehuse i forhold til tilretning, udvikling, uddannelse, kommunikation og implementering.
  • Understøtte og optimere interne processer og arbejdsgange
  • Professionel gennemførelse af SP-projekter


Redaktør